Konjunktur

PMI-total på treårslägsta

PMI-total sjönk i januari till 51,5 från 51,8 i december och nådde den lägsta nivån sedan februari 2016.

Publicerad 2019-02-01

– Det innebär att aktivitetsnivån i industrin fortsatte att avta under årets första månad. Det som ger anledning till ökad vaksamhet framöver är utvecklingen över företagens orderingång och orderstockar som föll till den lägsta nivån på tre år, säger Jörgen Kennemar ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

Orderingången svarade för det största negativa bidraget till nedgången i PMI totalt följt av företagens lager. Delindex för sysselsättning stod emot och hade det största positiva bidraget till totalindexet följt av leverantörernas leveranstider och produktion.

Företagens produktionsplaner är mindre optimistiska och indexet sjönk för andra månaden i rad till 61,4 från 63,1 i januari. Det innebär ändå att en majoritet av företagen räknar med att öka produktionen under det närmaste halvåret.

Indexet för leverantörernas rå- och insatsvarupriser sjönk med 3,5 indexenheter i januari till 48,3, vilket motsvarar en nedgång med 25 indexenheter jämfört med för ett år sedan. Utfallet signalerar om ett betydligt lägre pristryck från producentledet vilket på sikt kan sätta avtryck i konsumentledet, säger Jörgen Kennemar.

Sedan januari 2018 har PMI-total fallit med 4,3 indexenheter där delindexen för leverantörernas leveranstider och för orderingång bidragit mest till nedgången i PMI-total med 1,5 indexenheter vardera.

Delindex för orderingången föll med 3,3 indexenheter i januari och noterades till 49,3 jämfört med 52,6 i december och svarade för det största negativa bidraget till nedgången i PMI-totalt (en indexenhet).

Det är första gången sedan februari 2016 som delindexet för orderingången noterades under 50-strecket. Det innebär att det finns en övervikt av företag som rapporterar om en minskad orderingång. Även om månatliga utfall ska tolkas försiktigt har trenden varit nedåtriktad under de senaste månaderna.

Den svagare orderingången i januari var tydligast på hemmamarknaden där delindexet sjönk med 1,5 indexenheter till 49,5 jämfört med december. Men även delindexet för exportmarknaden sjönk (0,4 indexenheter) under årets första månad till 51,2.

Index för orderstockar, som normalt sett är mindre volatil jämfört med orderingången, sjönk i januari med hela 7,3 indexenheter till 47,5 från 54,8 i december. Det är den största månatliga nedgången sedan mars 2018 och en indikation att orderläget i tillverkningsindustrin är mindre fördelaktigt jämfört med tidigare. Ett tre månadersglidande medelvärde visar att indexet är kvar i tillväxtzonen men att trenden är nedåtgående.

Delindex för produktion noterades till 53,2 i januari, en ökning med 0,5 indexenheter jämfört med december och gav ett positivt bidrag till PMI-total.

Indexet för industriföretagens produktionsplaner sjönk med 1,7 indexenheter i januari till 61,4 jämfört med december. Det är andra månaden i rad som produktionsplanerna har justerats ned och indexet befinner sig nu på den lägsta nivån sedan april 2018.

Nedgången sker dock från en hög nivå. En indexnivå på över 60 innebär att det finns en majoritet av företag som planerar för en högre produktion.

Delindex för sysselsättning steg till 55,2 i januari från 52,6 i december och bröt därmed de senaste månadernas nedgång. Det innebar att delindexet i januari gav ett positivt bidrag till PMI-total med 0,5 indexenheter. Trendmässigt har indexet gått sidledes (kring 55-nivån) när ett tre månaders glidande medelvärde tillämpas. Det betyder att antalet sysselsatta fortsätter att öka hos Sveriges tillverkningsföretag.

Delindex för leverantörernas leveranstider vände upp i januari efter att ha sjunkit tre månader i rad. Delindexet noterades till 52,9 jämfört med 51,8 i december och bidrogmed 0,2 indexenheter till PMI-totalt i januari. Leverantörernas leveranstider är det delindex i PMI-total som uppvisar den största nedgången under den senaste tolvmånadersperioden. Jämfört med januari 2018 har delindexet fallit med 10,2 indexenheter. Kortare leveranstider tyder på ett lägre efterfrågetryck i industrin.

Delindex för lager av inköpt material steg i januari till 56,0 från 54,1 i december och bröt den nedgång som noterades under fjolårets sista månader. Ett högre indexvärde i januari indikerar stigande insatsvarulager och ger ett negativt bidrag till PMI-total på 0,2 indexenheter.

 

Om PMI

Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och och utbildningsföretaget Silf för dels tillverkningsindustrin, dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30.

Platsannonser