Bank

Plus 208 procent för Nordnet

Rörelseintäkterna ökade med 18 procent och rörelseresultatet med hela 208 procent i det första kvartalet.

Uppdaterad 2020-10-09
Publicerad 2019-04-25

Nordnet ökade rörelseintäkterna med 18 procent under första kvartalet 2019, 402,5 miljoner kronor jämfört med 340,8 miljoner kronor föregående period 2018. 

Samtidigt ökade rörelseresultatet med 208 procent till 129,0 miljoner kronor, jämfört med 41,9 miljoner kronor samma period föregående år.

– Jag vill lyfta fram ett starkt resultat på sista raden med höga intäkter och bra kostnadskontroll, ett högt inflöde av nya kunder och sparande, samt en stabil ökning av vår utlåning, säger Anders Danielsson, tillförordnad vd på Nordnet i en presskommentar.

Banken redovisar också det högsta inflödet av nya kunder i Nordnets historia, närmare 30 000. Kundbasen ökade totalt med 14 procent de senaste 12 månaderna till 794 800 kunder. Den största delen av tillväxten kommer från marknaderna utanför Sverige. Kundbasen i Finland har ökat med 23 procent.

Kostnaderna sjönk med 5,6 procent. Inklusive kreditförluster har kostnaderna totalt sjunkit ännu mer, 8,5 procent. Under kvartalet har samtifigt primärkapitalet stärkts med 500 miljoner kronor, genom emission av en så kallad AT1-obligation. 

Av rapporten framgår att Nordnet arbetar med en ny webbtjänst som först kommer att lanseras i Norge till sommaren i år.

Platsannonser

Logga in