Fonder

PPM plockar bort GFG från spararnas fondkonton

Totalt saknas 325 miljoner kronor som GFG Medium Risk Fund ännu inte betalat tillbaka. Nu plockar Pensionsmyndigheten bort fonden från spararnas fondkonton. Samtidigt meddelas en dom mot rådgivningsföretaget som olovligen genomfört fondbytena till skandalfonden.

Uppdaterad 2017-03-10
Publicerad 2017-03-10

Pensionsmyndigheten meddelar i dag att GFG Medium Risk Fund plockas bort från spararnas fondkonton. Rådgivningsföretaget Lundstedt Fond & Finans, som genomfört olovliga fondbyten till skandalfonden, befinner sig i konkurs och förbjuds vid miljonviten att fortsätta sin verksamhet, enligt en dom från Patent- och marknadsdomstolen i Stockholms tingsrätt.

Så sent som i december avregistrerades GFG Medium Risk Fund från premiepensionens fondtorg. Sedan dess har fonden betalat tillbaka knappt hälften av pensionsspararnas innehav, uppger Pensionsmyndigheten. Följden av att Pensionsmyndigheten nu avslutar fonden från spararnas fondkonton blir att värdet på dessa konton minskar med motsvarande andel.

"Den bakomliggande orsaken till att det saknas stora belopp är att det pågår en likvidationsprocess av fonden, vilket medför att utbetalningar för tillfället är stoppade. Totalt saknas cirka 325 miljoner kronor som GFG ännu inte har betalat tillbaka", skriver Pensionsmyndigheten.

– Vi har inte gett upp om att få tillbaka mer pengar, men vill av administrativa skäl inte vänta med att ta bort fonden från spararnas konton. Bland annat vill vi att berörda sparare från och med nu ska kunna byta fonder och dra nytta av den värdeuppgång som finns på stora delar av övriga fondtorget, säger Mats Öberg, chef för Pensionsmyndighetens fondenhet i en kommentar.

Den 26 juli försattes rådgivningsbolaget Lundstedt Fond & Finans, som stod bakom marknadsföringen och fondbytena av fonden, i konkurs.

Efter flera anmälningar mot rådgivningsbolaget utfärdade Konsumentsombudsmannen, KO, redan den 26 november 2015 ett förbuds- och informationsföreläggande mot bolaget. När bolaget inte svarade på detta skickade KO in en stämningsansökan till Patent- och marknadsdomstolen i Stockholms tingsrätt.

KO skriver bland annat att telefonförsäljarna på Lundstedt kapat konsumenternas inloggning och flyttat dennes PPM-innehav till den av Lundstedt anvisade fonden, GFG Fund Sicav, Global Medium risk fund. Detta ska ha skett utan avtal, uppdrag eller medgivande från konsumenterna. Konsumenterna har dessutom tvingats betala en form av fondavgift för en fond som konsumenten inte valt eller beställt.

I mitten av februari kom domen och det blev klart att Lundstedt Fond & Finans bland annat förbjuds vid vite om en miljon kronor att flytta premiepensionsinnehav åt konsumenter genom att gå in på Pensionsmyndighetens hemsida och logga in genom konsumentens Bankid. Patent- marknadsdomstolen förbjuder även rådgivningsbolaget vid vite om en miljon kronor att flytta fondinnehaven från konsumentens befintliga fonder till den av Lundstedt anvisade fonden, utan att konsumenten beställt det.

Rådgivningsbolaget förbjuds även vid vite att vid telefonförsäljning av premiepensionstjänst gentemot konsument ingå avtal utan att konsumenten skriftligt accepterar bolagets anbud.

Rådgivningsbolaget ska enligt domen även betala en marknadsstörningsavgift på 400.000 kronor samt KO:s rättegångskostnader om drygt 46.000 kronor.

Domen har inte överklagats och har därmed vunnit laga kraft så sent som den 17 februari i år.

Platsannonser