Stefan Ingves, Riksbanken
Stefan Ingves, Riksbankschef. Foto: TT
Penningpolitik

Penningpolitiskt beslut: Nollränta och oförändrat innehav av värdepapper

Direktionen har beslutat att lämna reporäntan oförändrad på 0 procent och att under första kvartalet 2022 köpa obligationer för att kompensera för kommande förfall i Riksbankens värdepappersinnehav.

Uppdaterad 2021-11-25
Publicerad 2021-11-25

Svensk inflation var 3,1 procent i oktober, men Riksbanken bedömer att inflationen faller tillbaka under nästa år. Det viktigaste skälet är att energipriserna inte väntas stiga lika snabbt nästa år. Ett annat skäl till att inflationen avtar är att flaskhalsarna löses upp när tillväxten går in i en lugnare fas. För att inflationen ska vara nära målet på sikt krävs att kostnadstrycket ökar mer bestående. Därför behövs ett fortsatt stöd från penningpolitiken, skriver Riksbanken.

Direktionen har beslutat att behålla reporäntan på 0 procent. Det program för köp av värdepapper som inleddes i mars 2020 löper ut den 31 december 2021. För att kompensera för kommande förfall i värdepappersportföljen har direktionen nu beslutat att Riksbanken ska köpa obligationer för 37 miljarder kronor under första kvartalet 2022.

Direktionens prognos är att innehavet av värdepapper kommer att vara ungefär oförändrat under 2022 och att det därefter gradvis minskar. Prognosen är också att reporäntan höjs under senare delen av 2024. Med en sådan penningpolitik väntas inflationen vara vid målet även på sikt.

Platsannonser

Logga in