Finans Nyhet

Oväntat stor förlust för SAS

Publicerad

Men flygbolaget pekar på engångsposter och spår svarta siffror i år.

SAS gjorde en oväntat stor förlust sista kvartalet i fjol. Men flygbolaget pekar på engångsposter och spår svarta siffror i år.

SAS redovisar en förlust före skatt på 464 miljoner kronor för fjärde kvartalet i fjol. Det kan jämföras med förlusten på 1 519 miljoner kronor motsvarande period 2009.

Analytiker hade i genomsnitt räknat med en förlust på 174 miljoner kronor, enligt Reuters sammanställning.

Annons

Omsättningen uppgick till 10 599 miljoner kronor, jämfört med 10 323 miljoner kronor ett år tidigare.

Justerat för olika former av engångsposter och effekter av det isländska askmolnet var SAS helårsresultat positivt med 265 miljoner kronor.

”Genom att lämna dessa engångsposter bakom oss kan vi nu ägna vår energi åt att blicka framåt och fokusera på kärnverksamheten, som har en stabil positiv utveckling”, skriver SAS.

Annons

”Givet en fortsatt återhämtning på hemmamarknaden. . . och att inga oförutsedda händelser inträffar finns nu goda förutsättningar för att SAS-koncernen ska kunna uppnå ett positivt resultat före skatt för helåret 2011”, skriver bolaget.

Resultatet för första kvartalet, som normalt är det säsongsmässigt svagaste för SAS, väntas dock bli negativt, men bättre än under motsvarande period 2010.

Bolaget pekar på att kassaflödet från den löpande verksamheten har förbättrats betydligt, vilket ses som ett kvitto på att åtgärdsprogrammet Core SAS har skapat ”ett bra utgångsläge för framtiden”.

Annons
Annons