Oscar Properties: "Tydligt bevis på att marknaden uppskattar vår nya inriktning"
Fastigheter

Oscar Properties: "Tydligt bevis på att marknaden uppskattar vår nya inriktning"

Oscar Properties kommer att tillföras en emissionslikvid om cirka 150 miljoner kronor, före avdrag för emissionskostnader uppgående till cirka 17,5 miljoner kronor.

Publicerad 2021-04-14

Utfallet i företrädesemissionen visar att 1 074 608 021 stamaktier motsvarande 100 procent av företrädesemissionen har tilldelats efter att teckningsperioden avslutats. Företrädesemissionen har övertecknats och cirka 253 procent av företrädesemissionen tecknades exklusive garantiåtaganden. Det framgår av ett pressmeddelande.

Utfallet i företrädesemissionen visar att erbjudandet övertecknades med en total teckning om cirka 253 procent av emissionens storlek.

– Jag är väldigt glad över att kunna konstatera att det funnits ett så stort intresse kring att teckna aktier i företrädesemissionen. Detta är ett tydligt bevis på att marknaden uppskattar vår nya inriktning där vi kombinerar fastighetsförvaltning med projektutveckling som möjliggör stabila kassaflöden över tid, säger  Oscar Properties vd Oscar Engelbert i en skriftlig kommentar.

DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, filial Sverige har varit finansiell rådgivare och Kanter Advokatbyrå är legal rådgivare.

 

Platsannonser

Logga in