Oscar Properties
Börs

Oscar Properties: Mycket minus i mitt-i-natten-rapport

Precis vid midnatt, klockan 00:00, natten till i dag skickar Oscar Properties ut sin delårsrapport.

Uppdaterad 2020-11-13
Publicerad 2020-11-13

Resultatet för det tredje kvartalet landar på minus 24,9 miljoner kronor för det tredje kvartalet, att jämföra med plus 133,0 miljoner kronor motsvarande period förra året.

–Vi har under en längre period diskuterat hur bolaget ska säkerställa sin framtida verksamhet, där fokus genomgående har varit att säkerställa kassaflöde kombinerat med utvecklingspotential, skriver vd Oscar Engelbert i sin kommentar till delårsrapporten.

Rapporten i korthet

Perioden januari-september 2020

• Nettoomsättningen uppgick till 143,2 miljoner kronor (785,7).

• Rörelseresultatet uppgick till minus 34,1 miljoner kronor (102,3).

• Periodens resultat uppgick till minus 57,2 miljoner kronor (23,7).

• Resultat per stamaktie uppgick till minus 0,30 kronor (0,83).

• Likvida medel uppgick till 32,9 miljoner kronor (70,8).

Perioden juli–september 2020

• Nettoomsättningen uppgick till 7,7 miljoner kronor (30,0).

• Rörelseresultatet uppgick till minus 29,8 miljoner kronor (153,5).

• Periodens resultat uppgick till minus 24,9 miljoner kronor (133,0).

• Resultat per stamaktie uppgick till minus 0,13 kronor (4,66).

Platsannonser