FinansNyhet

Oscar Engelbert:”Vi har tagit stora steg i rätt riktning”

Publicerad

Oscar Properties resultat för 2019 landar på minus 2,1 miljoner kronor – att jämföra med minus 492,5 miljoner föregående år.

Camilla Jonsson

– Under perioden har Oscar Properties arbetat intensivt med att genomföra de beslutade åtgärderna för att skapa en starkare soliditet, vilket är långsiktigt avgörande. Under perioden har bolaget genomfört dels konvertering av obligationer till stamaktier, utbyteserbjudande för preferensaktier till stamaktier samt en företrädesemission, skriver Oscar Engelbert sin vd-kommentar i bokslutet.

– Dessa emissioner har varit nödvändiga och trots att vi inte nådde riktigt fram, med cirka 50 procent acceptans bland preferensaktieägarna och cirka 75 procent av företrädesemissionen tecknades, kan vi glädja oss åt att vi har fått några nya storägare bland de etablerade fastighetsägarna och inte minst att fjärde AP-fonden har ökat sitt ägande från dryga 5 procent till strax under 10 procent. Åtgärderna har resulterat i dels förstärkning av det egna kapitalet, dels amortering av lån (bland annat 112,5 mkr på vår obligation), total amortering under året är cirka 700 miljoner kronor. Utfallet av dessa åtgärder har fallit väl ut och bolaget har med dessa åtgärder stärkt soliditeten från 30 procent i slutet av tredje kvartalet till 37 procent vid slutet av perioden.

– Ett tecken på att bostadsmarknaden har återhämtat sig är att vår senaste värdering av marknaden i Norra Djurgårdsstaden visade att värdena var tillbaka på 2017 års nivåer och ett rekordlågt utbud. Denna information fick oss att återföra projektet Unité till att åter bli ett BRF- projekt. Företagslägenheter var en god idé i en marknad där BRF-priserna var så pass låga att det var svårt att få ekonomi i projektet, men BRF-alternativet är fortfarande det bästa. Nu startas produktionen inom kort för att färdigställa projektet enligt ursprungsplanen och ny säljstart planeras under april.

Annons

–Jag kan konstatera att bolaget under perioden med framgång genomfört åtgärder för att stärka soliditeten, minskat låneskulderna och därmed lagt en bra bas för att fortsätta med projektarbetet. Jag tycker att vi tagit stora steg i rätt riktning för att anpassa bolaget till den rådande omvärldssituationen och ser med stor förhoppning fram emot 2020 där vi ser nya möjligheter, skriver Oscar Engelbert sin vd-kommentar i bokslutet.

KVARTALET OKTOBER- DECEMBER 2019

•  Nettoomsättningen uppgick till 201,9 miljoner kronor (256,6).
•  Rörelseresultatet uppgick till 61,7 miljoner kronor (–255,5).
•  Periodens resultat uppgick till 35,2 miljoner kronor  (–292,8).
•  Resultat per stamaktie uppgick till 2,41 kronor (–10,64).
•  Antalet sålda bostäder uppgick till 0 (28).
•  Antalet bokade bostäder uppgick till 0 (6).
•  Antalet produktionsstartade uppgick till 0 (0).

Annons

PERIODEN JANUARI-DECEMBER 2019

•  Nettoomsättningen uppgick till 888,1 miljoner kronor (1 906,1).
•  Rörelseresultatet uppgick till 96,4 miljoner kronor (-371,9).
•  Periodens resultat uppgick till -2,1 miljoner kronor  (-492,5).
•  Resultat per stamaktie uppgick till -0,07 kronor (-18,54).
•  Likvida medel uppgick till 64,9 mkr (101,7).
•  Antalet sålda bostäder uppgick till 27 (79).
•  Antalet bokade bostäder uppgick till 33 (36).
•  Antalet bostäder i pågående produktion uppgick till 184 (195).
•  Antalet produktionsstartade uppgick till – (46).

 

Annons

 

 

Annons