Juridik Nyhet

Realtid välkomnar domstolens beslut och förbereder det fortsatta försvaret

Taggar i artikeln

EEW Eco Energy World
Realtids Per Agerman, Camilla Jonsson och Annelie Östlund.
Publicerad
Uppdaterad

High Court i London har idag beslutat att skriva av stora delar av den förtalsstämning som riktats mot Realtid med chefredaktör samt två reportrar.

Realtid.se

Företaget Eco Energy World tillåts inte driva målet vidare då det inte lyckats visa att Realtids artiklar lett till den nivå av skada, ”serious financial harm”, som krävs för att få rätt att driva ett förtalsmål.

Företagets grundare Svante Kumlin kan gå vidare med sin talan som enskild individ men då endast utifrån skada som uppstått i England eller Wales, inte i andra delar av världen.

Domaren har också kommit fram till att Kumlin endast får driva målet vidare gällande tre av de åtta artiklar som stämningen gäller.

Annons

– Vi är glada över att domstolen har lyssnat till våra argument om att företagets talan var ogrundad och därför inte kan tas upp i en domstol i London. Vi noterar också att fem av de åtta artiklar som målet handlar om inte bedöms utgöra förtal och detta redan innan vi har lämnat in vårt fulla försvar i denna fråga, säger Realtids chefredaktör och ansvariga utgivare Camilla Jonsson.

– Det är problematiskt att en svensk tidning och svenska journalister trots detta ser ut att behöva fortsätta försvara sig i engelsk domstol. Men vi är övertygade om att våra publiceringar är baserade på korrekta fakta och har ett allmänintresse vilket i slutändan kommer leda till en framgångsrik utgång av målet.

Dagens dom kan överklagas av båda parter. Realtids ombud analyserar för närvarande domen i denna del.

Annons

Bakgrund:

Förtalsmålet mot Realtid och dess medarbetare har pågått sedan november 2020. Kravet på över 13 miljoner pund lämnades in till domstolen sedan Realtid publicerat ett flertal artiklar om Eco Energy World och Svante Kumlin under hösten 2020.

Domstolen höll en tvådagarsförhandling i mars 2021 för att pröva Realtids invändningar mot stämningen, bland annat gällande valet av forum. Dagens beslut behandlar endast denna fråga och tar inte upp förtalsfrågan som Realtid ännu inte har försvarat sig emot.

Förklaringen till att Svante Kumlins del av målet kan drivas vidare är att den engelska lagstiftningen ställer delvis lägre krav på vad som kan vara en förtalsmässig skada för en individ jämfört med ett företag.

Om målet drivs vidare kan Realtid försvara sig både utifrån att uppgifterna i artiklarna är korrekta samt har ett allmänintresse.

Annons