Oscar Engelbert, vd för Oscar Properties. Foto: Oscar Properties
Fastigheter

Oklarheter kring Oscar Engelberts fastighetsförsäljning

Mitt under brinnande kris säljer Oscar Properties tre fastigheter där det är oklart om det var någon mer än huvudägaren Oscar Engelbert som hade insyn i försäljningen.

 

Uppdaterad 2020-05-20
Publicerad 2020-05-18

På torsdagen visade det sig att Oscar Properties misslyckats med att nå en överenskommelse med Stockholms Stad kring bostadsprojektet Gasklockan i Norra Djurgårdsstaden, vilket leder till en reservering på 182 miljoner kronor. Dessutom skrivs projektportföljen ned med 125 miljoner. Justeringarna görs i den redan försenade årsredovisning som skulle släppts på fredagen, men nu flyttats till nästa vecka.

Huvudägaren Oscar Engelbert har personligen bland annat haft en skatteskuld som nyligen betalats till kronofogden.

Mitt i den allt djupare ekonomiska krisen har Oscar Engelbert sålt sitt skärgårdsparadis, som ägts av hans släkt i generationer, och tre omkringliggande tomter på Smådalarö. Den centrala tomten, som såldes för 63 miljoner kronor, ägdes av Oscar Engelbert personligen. De tre omkringliggande, som såldes för ett grundpris på 5 miljoner kronor, ägdes av börsnoterade Oscar Properties. Köparen var densamma, Jonas Ramstedt, som bland annat är vd för fastighetsbolaget Landia.

Köpeavtalen i de båda affärerna är båda undertecknade av Oscar Engelbert som säljare. Som köpare har Jonas Ramstedt undertecknat båda avtalen. Försäljningen av de tre tomterna som ägdes av Oscar Properties är daterad den 25 mars och köpet av den bebyggda fastigheten till den 8 april.

Enligt Oscar Properties har affärerna på totalt 68 miljoner kronor dock inget samband.

De tre tomterna, som ligger som en skyddande barriär runt Oscar Engelberts skärgårdshus, har funnits med i noterna i Oscar Properties redovisning ända sedan före börsnoteringen 2014. De hade dessförinnan ägts av Oscar Engelbert personligen, men såldes in i bolaget för drygt 20 miljoner kronor, vilket varit det bokförda värdet.

Enligt årsredovisningen för 2017 hade tomterna då sålts, men ännu inte frånträtts. Förklaringen har varit att den okända köparen den gången inte fick ihop finansieringen.

– Tomterna du nämner är tomter som Oscar Properties innehaft under lång tid, ämnade för ett potentiellt utvecklingsprojekt som sedan inte har materialiserats, skriver Elin Martin, press- och marknadsansvarig på Oscar Properties till Realtid. 

– Vi har under de senaste två åren försökt sälja dessa tomter, efter att en potentiell köpare för två år sedan misslyckats med att arrangera sin finansiering. Den försäljning som genomfördes i januari i år har skett på marknadsmässiga villkor, det vill säga för det högsta pris bolaget erbjudits (som var redan under hösten då vi fick in tre anbud.) 

Med köparen finns det även en tilläggsköpeskilling om 16 miljoner kronor som betalas ut när tomterna kan bebyggas.

Oscar Engelbert sa i en intervju med Dagens industri i november i fjol att dialog fördes med mäklare kring tomterna.

Vilken mäklarfirma anlitade ni för uppdraget? 
– Den här affären har utförts utan mäklare, ett flertal aktörer hörde av sig spontant till oss efter att media skrev att tomterna skulle säljas.

Med tanke på att ni haft fastigheterna under väldigt lång tid och skillnaden i det tänkbara utfallet i pris är så stor, varför har ni inte själva begärt förhandsbesked kring bygglov? 
– Vi har valt att lämna över processen kring bygglov och detaljplan till köparen.

Hur denne väljer att agera är med andra ord helt avgörande för hur mycket pengar den pressade fastighetsutvecklaren Oscar Properties kommer att få in på försäljningen. Tomterna som varit bokförda till drygt 20 miljoner kronor kan inbringa antingen totalt 5 miljoner eller 21 miljoner kronor. Bygglovsavdelningen på Haninge kommun, där Smådalarö ingår, uppger på onsdagen att det inte har funnits något bygglovsärende på fastigheterna de senaste tio åren och inte finns nu heller.

Den bebyggda tomten, som i flera generationer alltså ägts av släkten Engelbert, har under åren däremot förbättrats i flera omgångar. Så sent som 2017 ansökte Oscar Engelbert enligt Expressen om att få bygga bland annat ett nytt gästhus på 77,5 kvadratmeter och en bastu på 31 kvadratmeter. Haninge kommun gav då klartecken till avsteg från det gällande strandskyddet.

På Realtids fråga om revisorerna har granskat affären så blir svaret att ”Ja, de är informerade". Om de granskat transaktionen framgår däremot inte.

Så sent som den 14 februari i år gav Revisorsinspektionen Oscar Properties revisor Ingemar Rindstig från EY en varning med anledning av hur försäljningen av projektet Biografen Penthouses hanterats i bolagets bokslut för 2017. Överlåtelseavtalet innehöll villkor och antaganden som rymde osäkerhet om när och hur de kunde uppfyllas, hette det i varningen.

Styrelseordförande i Oscar Properties är den tidigare finansmarknadsministern Peter Norman, som även är styrelseordförande i bland annat Nasdaq Nordic, som kontrollerar Stockholmsbörsen, och styrelseledamot i Swedbank.

Vad hade du för insyn och roll i affären?
– Det var en privat försäljning som Oscar gjorde, och inte en fråga för Oscar Properties styrelse.

När Realtid sedan påpekar att det bara var den bebyggda tomten som såldes privat, och de tre omgivande tomterna ägdes av börsbolaget Oscar Properties, ber Peter Norman att få återkomma.

Förklaringen blir då att det togs in anbud på de tre tomterna som Oscar Properties ägde i december, och att de såldes i januari. I april skedde sedan försäljningen av den bebyggda tomten, till samma köpare.

– Tomterna såldes för 5 miljoner kronor plus en tilläggsköpeskilling på 16 miljoner, som ramlar in när en detaljplan är godkänd, säger Peter Norman.

– Det är en odramatisk och okomplicerad affär.


 

Platsannonser

Logga in