Börs

Ökad oro för amerikansk räntesänkning

Den amerikanska centralbanken, Federal Reserve (Fed), väntas sänka räntan vid de två kommande mötena. Den ökade oron kring storleken på sänkningarna påverkar världens börser negativt under tisdagen.

Uppdaterad 2019-07-10
Publicerad 2019-07-09

Det råder mestadels positiva nyheter om den amerikanska ekonomin, för såväl tillväxt, inflation som handelssamtal. Samtidigt tror många på en sänkning av räntan när Fed sammaträder i slutet av juli.

Vid Feds senaste möte hintade centralbanken om kommande sänkningar. Frågan är med hur mycket.

Den amerikanska investmentbanken Goldman Sachs tror på över 50 punkters sänkningar de kommande två Fed-mötena, skriver Direkt.

I ett kundbrev från Goldman Sachs ger de senaste arbetsmarknadssiffrorna inget fog för rädslan för en kraftig avmattning på arbetsmarknaden. Däremot oroar avmattningen i PMI-index, för industriföretagen.

Eftersom Goldman Sachs ser risker med högre räntor, lägre aktiepriser, större kreditspreaddar och en starkare dollar tror den på en sänkning av den amerikanska centralbanksräntan. Närmare bestämt en sänkning med 25 punkter vid mötet i juli och ytterligare 25 i september. 

Andra tror på måttliga sänkningar. 

– Arbetsmarknadssiffrorna kan få Fed att använda en mindre kniv när den ska skära i räntan, säger Konstantinos Anthis, analyschef på det Abu Dhabi-baserade finansföretaget ADSS till Business Insider.

Platsannonser