Annons

Annons

Räntan

Riksbanken bör inte sträva efter höjd ränta. Dessutom är det svenska överskottsmålet kontraproduktivt. Realtids Per Lindvall gör en djupdykning i moderna ekonomiska teorier för att förklara sambanden.

Den svaga utvecklingen i omvärlden påverkar Sverige negativt de närmsta åren, enligt Handelsbankens senaste konjunkturprognos.

Riksbanken lämnar reporäntan oförändrad på -0,50 procent. Omvärldsläget är generellt gynnsamt, men det finns oro för utvecklingen i Italien. En höjning kan bli aktuell i slutet av året.