Annons

Annons

seamless.jpg

Invuos vd John Longhurst.

Ökad förlust i Invuo

Förlusten för Fintechbolaget Invuo, före detta Seamless, ökade under 2017, visar bokslutet. “Vårt huvudmål för 2018 är att teckna lönsamma ordrar i båda divisionerna och stärka bolagets finansiella ställning genom interna insatser”, kommenterar vd:n John Longhurst.

Invuo bytte under året som gått namn från Seamless Distribution och står bland annat bakom MeaWallet.

Nettoomsättningen under 2017 uppgick till 127 miljoner kronor, jämfört med 141 miljoner kronor under 2016.

Rörelseresultatet för perioden uppgick till -72,2 miljoner kronor, jämfört med -31 miljoner årets dessförinnan.

Annons

Annons

Rörelseresultatet utan engångsposter hänförliga till omstrukturering uppgick till -51 miljoner kronor. 

Resultat efter skatt uppgick till -118 miljoner kronor, jämfört med -35 miljoner kronor under 2016.

Resultatet per aktie landar på -2,01 kronor, jämfört med -0,67 kronor.

Ingen aktieutdelning föreslås lämnas för 2017.

“Under fjärde kvartalet 2017 uppnåddes såväl viktiga strategiska mål, som viktig finansiering och faktorer för produktframgång. Omvandlingen av bolaget till ett rent B2B-företagskedde i och med avtalet att sälja Seqr. Invuo kunde även, med stöd av våra största aktieägare, genom nyemission i december säkra tillräcklig finansiering för att nå viktiga operativa mål och reglera nedärvda kostnader. eProducts är, efter framstegen i fjärde kvartalet, på väg att nå tröskeln för lönsamhet. Avgörande var att MeaWallet uppnådde en stark tillväxt mot slutet av året och tecknade ett antal genombrottsordrar som positionerar bolaget för en betydande ökning av signerade avtal under 2018”, skriver John Longhurst i vd-kommentaren till rapporten.

Dotterbolaget (och betalappen) Seqr såldes i slutet av året. Försäljningen bekräftar det nya strategiska fokus som innebär att Invuo fokuserar helt och hållet på B2B. Genom att sälja Seqr, istället för att avveckla affärsområdet, förväntar sig Invuo en kostnadsbesparing på cirka 20 miljoner kronor, konstateras i rapporten. 

I februari i år tecknade MeaWallet avtal med en stor bank i norden för leverans av MeaWallets teknik för så kallade ”converged wallet”, det vill säga mobila kontaktlösa betalningar till det specifika nordiska landet. Kontraktets ordervärde är cirka 700 000 euro under en treårsperiod.

Invuos affärs- och produktområden är MeaWallet och eProducts.

“Invuo avslutade 2017 som ett mycket mindre företag än vid årets början. Företagets fortsatta huvudfokus är ”lönsam genomslagskraft”. Marknaden för mobila betalningar, som berör MeaWallet, har utvecklats trögt i Europa fram till 2017 och Europa måste nu komma ifatt ”utvecklingsländer” som Kenya, Kina och Indien. Samtidigt som vissa värdekedjor är väletablerade fattar europeiska finansföretag nu strategiska beslut om hur de ska möta hotet från företag som Apple. MeaWallet uppnådde en marknadsandel i Europa på 15 procent under 2017 och ambitionen är att åtminstone behålla denna andel under 2018 på den snabbt växande marknaden. eProducts har flera utmärkta produkter och marknader, men på den svenska kärnmarknaden har alla leverantörer gått med förlust under flera år på grund av ohållbart konkurrensbeteende. eProducts är på tydlig väg mot hållbar lönsamhet och fokuserar på lönsamma tillväxtmöjligheter samtidigt som stark tillbakagång pågår av aktiviteter och kunder som bidrar till eProducts förlust. Våra leverantörer i Sverige driver också på för ett förändrat beteende på marknaden och vi tror att en förbättrad ställning gentemot våra leverantörer kommer att skapa möjligheter framöver”, skriver John Longhurst.

Den 10 januari i år fick bolaget en ny operativ ledning som kommer att ansvara för genomförandet av Invuos B2B-strategi. Förutom vd:n John Longhurst består den av Martin Schedin, CFO och Head of Investor Relations, samt Lars Sandtorv, Head of MeaWallet, och Jonas Lundgren, vd för eProducts.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons