Konjunktur

Oförändrad arbetslöshet i USA

Antalet sysselsatta i USA utanför jordbrukssektorn ökade med 164 000 personer, vilket stämde överens med Reuters prognosenkät.

Publicerad 2019-08-02

Även arbetslösheten prickade förväntningarna. Den uppgick under juli till 3,7 procent, vilket var exakt samma siffra som juni.

I årstakt steg lönerna med 3,2 procent, något över förväntade 3,1 procent.

Platsannonser