FinansNyhet

Obligationsägare tvingas vänta på utbetalning

Concent Holding går igenom en tuff period. Likviditeten är ansträngd, flera avhopp, en affär som drar ut på tidenen som i sin tur drabbar obligationsägarna. Foto: Tengbom (pressbild från Concent)Concent Holding går igenom en tuff period. Likviditeten är ansträngd, flera avhopp, en affär som drar ut på tidenen som i sin tur drabbar obligationsägarna. Foto: Tengbom (pressbild från Concent)
Concent Holding går igenom en tuff period. Likviditeten är ansträngd, flera avhopp, en affär som drar ut på tiden vilket drabbar obligationsägarna som bland annat väntar på ränteutbetalningar. Foto: Tengbom (pressbild från Concent)
Publicerad

Tre obligationslån om 450 miljoner kronor står och faller på en långdragen affär inom fastighetsutvecklingsföretaget Concent Holding som befinner sig i en likviditetskris. Samtidigt sker massavhopp från bolaget och storägaren Mikael Fahlander säljer av sitt innehav i bolaget.

Sara Johansson

Concent Holding har haft det tufft sedan början av hösten 2016. Kanske även längre tillbaka men i oktober 2016 lämnade vd bolaget med motiveringen att han hade en annan syn på hur verksamheten och dess framtid skulle se ut än resten av ledningen. Matias Lindberg hade då endast haft sin position under drygt en månad. Strax därefter lämnade fyra ytterligare chefer sina positioner på bolaget.

Men problemen och avhoppen slutar inte där för företaget. Concent-koncernen har tre obligationslån därav flertalet obligationsägare som är drabbade av de återkommande dystra nyheterna.

Förlorar storkund

En av de ekonomiskt större smällarna var när ett av bolagets större kunder, Norrtälje Hamn, sade upp avtalet i höstas på grund av avhoppen från ledningsgruppen. Från kommunens sida var höstens avhopp oklara och det fanns en osäkerhet kring de större omstruktureringar som skedde i bolaget.

Annons

I slutet av november meddelade även Concent att KPMG avsagt sig sitt uppdrag som revisor för företaget med motiveringen att "det saknas förutsättningar för fortsatt samarbete". Concent bad om en utförligare motivering men den uteblev, enligt pressmeddelandet. I ett nytt pressmeddelande framgår det att bolagsstämman föreslår revisionsbyrån Mazars till ny revisor.

Extrastämma ställs in

I en kallelse till en extrastämma som skickades ut i vintras framgår bolagets planer om en riktad nyemission där investeraren Spetzia, som ägs av fastighetsmiljardären Mikael Fahlander, ska gå in med 20 miljoner kronor för 212.765 preferensaktier. Bolagsstämman blev dock inställd några dagar innan den planerades att äga rum i mars.

I februari meddelade dock ägaren släkten (Mikael) Fahlander att man sålt samtliga aktier till bolag kontrollerat av fastighetsentreprenören Björn Sahlström och advokaten Gustaf Leijonhufvud, Redusa och LHD Kapital. Aktierna som överläts är pantsatta som säkerhet för bolagets obligationslån och kräver därmed godkännande från obligationsinnehavarna. I samband med försäljningen efterger Fahlander en 185 miljoner kronors fordran som ett ovillkorat aktieägartillskott, enligt ett pressmeddelande.

Annons

Vite från NGM-börsen

NGM-börsen reagerade sedemera på bolagets bristande informationsgivning i flertalet av händelserna som skett i bolaget under slutet av fjolåret och starten av detta år. I tisdags i förra veckan utdömde börsen ett vite om 300.000 kronor.

I ett svar till börsen skriver köparna bland annat att de förstår att likviditeten i bolaget är en utmaning och att bolaget "sitter på en hel del dyra lån som behöver refinansieras"

"Vi har en dialog med tänkbara långsiktiga investerare – det är viktigt att vi får in rätt person(er) med fastighetsbakgrund som kan tvätta bort det dåliga rykte som bolaget har. Vi har också några projekt som kan säljas i närtid".

Annons

Gustaf Leijonhuvud lämnade så sent som i torsdags styrelsen med motiveringen att han och styrelseordförande  Björn Sahlström har olika uppfattningar om bolagets framtid. Veckorna innan har ytterligare två lämnat in sitt avsked från styrelsen. Tf vd Henrik Gidmark meddelade för två veckor sedan att han lämnar Concent Holding den 1 april för att tillträda som vd i Norlandia Fastighetsutveckling. Ledamoten och finansanalytikern Anders Öinert lämnar sitt styrelseuppdrag på grund av att uppdraget konkurrerar med andra åtaganden, heter det i pressmeddelandet.

Obligationerna

De trista nyheterna lappar över varandra även under starten av detta år, vilket drabbar de obligationsägarna.

Concent har vidare meddelat i pressmeddelanden att den, för företagets överlevnad, viktiga försäljningen av Barents Center senareläggs. Det ursprungliga tillträdesdatumet var den 20 februari 2017. Anledningen att försäljningen dröjer är att diskussioner fortfarande pågår mellan parterna om förändringar i den legala strukturen.  

Som en följd av detta förskjuts även inlösen av ett obligationslån om 200 miljoner kronor som Concent emitterat den 12 september 2016 genom dotterbolaget Östermyra Bruk som äger projektet Barents Center. Av årsredovisningen för 2015 framgår det att samma bolag har ett brygglån om 150 miljoner kronor som förföll till betalning i september 2016 med en ränta om 13 procent.

I ett ytterligare pressmeddelande framgår det att ränteutbetalningarna från ytterligare ett obligationslån om 110 miljoner kronor och en räntesats som uppgår till 8,50 procent per år inte kommer att kunna erläggas. Utbetalningarna skulle ha skett den 29 mars.

"Skälet till den uteblivna räntebetalningen är bolagets ansträngda likviditet. Enligt villkoren för obligationslånet innebär den uteblivna betalningen att lånet kan komma att sägas upp i förtid på begäran av obligationsinnehavarna".

Men detta räcker inte. Utöver ovanstående två obligationslån finns ytterligare ett som koncernbolaget Concent Utveckling Holding  har emitterat i juni 2016 samtidigt som ovanstående obligationslån emitterades. Detta obligationslån uppgår till 140 miljoner kronor. Obligationen förföll den 29 mars men på grund av den ansträngda likviditeten kunde inte bolaget betala av på lånet.

"Styrelsen arbetar aktivt med både den långsiktiga och kortsiktiga finansieringen. I anslutning härtill förs diskussioner med olika investerare och intressenter. Bolaget kommer att återkomma med information så snart dessa diskussioner har avslutats. Bolagets avsikt är att kunna fullfölja sina åtaganden enligt villkoren för obligationslånen så snart detta är möjligt".

Utdelning

Bolagets styrelseordförande Björn Sahlström skriver vidare i ett separat pressmeddelande att Concent på grund av den ansträngda likviditeten beslutat att skjuta upp utdelningen på preferensaktierna för fjärde kvartalet 2016 och vinstutdelningen för preferensaktier som beslutades vid årsstämman 2016.

Realtid.se söker styrelseordförande Björn Sahlström för en kommentar.

Annons