Per-Anders Tammerlöv, Mangold
Per-Anders Tammerlöv, vd för Mangold.
Finans

Nytt rekordkvartal för Mangold

Mangolds intäkter ökade med 95 procent till 178,8 (91,7) miljoner kronor under årets första halvår. 

Publicerad 2021-07-21

– Vi lämnar ytterligare ett rekordkvartal bakom oss. Både intäkter och resultat under perioden har överstigit alla tidigare kvartal. För det första halvåret har vi en tillväxt på 95 procent och för det andra kvartalet i rad har vi en rörelsemarginal som överstiger 25 procent. Antal transaktioner i kvartalet nådde en rekordnivå. Under hela första halvåret har vi fått stöd från den starka börsen och det gynnsamma klimat som råder för ­kapitalanskaffningar och börsnoteringar, säger vd Per-Anders Tammerlöv i en skriftlig kommentar.

– Vi ser en positiv utveckling på alla plan i organisationen, vår kundbas växer och vi har tagit ett första steg mot en notering på Nasdaq Stockholm Main Market. 

Bolaget är i dag noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market.

– Vårt beslut i början av året att betala ut de provisioner vi får från fondbolagen (kickbacks) till kunderna har fått ett bra mottagande. Hållbarhet fortsätter att stå i fokus. Bland annat har ränteförvaltningen ökat exponeringen ytterligare mot gröna obligationer. Sedan 2020 har förvaltningen beaktat ESG-­kriterier i varje investeringsbeslut.

– Vi förväntar vi oss att helåret 2021 överträffar 2020, säger Tammerlöv.

Delårsrapport april-juni 2021

• Rörelsens intäkter ökade med 85 procent till 106,2 (57,3) miljoner kronor.
• Rörelseresultatet steg till 28,9 (12,8) miljoner kronor.
• Rörelsemarginalen uppgick till 27,2 (22,3) procent.
• Antal transaktioner ökade med 216 procent till 127 293 (40 284).

Delårsrapport januari-juni

• Rörelsens intäkter ökade med 95 procent till 178,8 (91,7) miljoner kronor. 
• Rörelseresultatet steg till 49,3 (13,0) miljoner kronor. 
• Avkastning på eget kapital uppgick till 16,4 (9,0) procent  
• Tillgångar under förvaltning med årligt arvode uppgick till 1,6 (1,4) miljarder kronor per den 30 juni.

Platsannonser

Här är finansbolagen och advokatbyråerna som har fått mest i coronastöd
118 miljoner fördelades i branschen. Läs kommentarerna från de som fick mest.

Logga in