Wykman efterlyser digitala amorteringsunderlag – ”Mitt tålamod är slut”

Taggar i artikeln

Swefintech
Niklas Wykman, finansmarknadsministerNiklas Wykman, finansmarknadsminister
Finansmarknadsminister Niklas Wykman. Foto: TT
Publicerad
Uppdaterad

Finansmarknadsminister Niklas Wykman medverkade på onsdagskvällen på Swedish Fintech Associations årsmöte. Den senaste tidens oro på finansmarknaden och om betydelsen av finansiell innovation var ämnen som han fokuserade på.

Realtid.se

När det gäller utvecklingen i USA konstaterade ministern att händelserna delvis har sin grund i förändringen i ränteläget i USA och omvärlden. Det framgår av en sammanfattning av finansdepartementet.

– Det handlar i mångt och mycket om en anpassning, efter en lång period med exceptionellt låga räntor. En konsekvens av högre räntor är att priset på statsobligationer har sjunkit, vilket skapat problem, sa han.

Finansmarknadsministern noterade att problemen som drabbade både SVB och Signature Bank illustrerar att bankverksamhet bygger på förtroende. Om förtroendet skadas allvarligt så kan insättarna ta ut sina pengar och banken drabbas av en uttagsanstormning.

Annons

– Vår bedömning är att kopplingarna till svenska banker hittills är små och vi ser än så länge inga tecken på att bankproblemen i USA sprids till det svenska banksystemet. Samtidigt är den rådande ekonomiska miljön utmanande. Vi följer utvecklingen noga och har en löpande kontakt med myndigheterna, sa Niklas Wykman.

Han konstaterade att händelserna delvis har sin grund i förändringen i ränteläget i USA och omvärlden. Hög inflation har gjort att centralbanker snabbt höjt sina styrräntor och marknadsräntorna har stigit på bred front. Det handlar i mångt och mycket om en anpassning, efter en lång period med exceptionellt låga räntor. En konsekvens av högre räntor är att priset på statsobligationer har sjunkit, vilket skapat problem för några amerikanska nischbanker.

– Vår bedömning är att kopplingarna till svenska banker hittills är små och vi ser än så länge inga tecken på att bankproblemen i USA sprids till det svenska banksystemet. Samtidigt är den rådande ekonomiska miljön utmanande. Vi följer utvecklingen noga och har en löpande kontakt med myndigheterna, sa Niklas Wykman.

Annons

– Det som har hänt är en viktig påminnelse om varför vi behöver ha finansiella regleringar och effektiv tillsyn. Man kan konstatera att reglerna i EU och Sverige ser olika ut jämfört med USA.

Finansmarknadsministern talade också om möjligheterna som finansiell innovation för med sig.

– Teknisk innovation för att öka effektiviteten och konkurrensen inom den finansiella sektorn är till nytta för konsumenter och företag. Det är en positiv utveckling. Det är samtidigt viktigt att beakta nya risker som kan uppstå med ökad digitalisering. Det kan vara risker kopplade till finansiell stabilitet och risker för konsumenter, vilket understryker behovet av lämplig reglering.

Annons

– En annan viktig fråga för konkurrensen är amorteringsunderlaget. Branschföreträdare och organisationer har uppgett att det kan ta upp till en vecka att få ut ett amorteringsunderlag när man som konsument vill byta bank. Där är mitt tålamod slut. Banker måste kunna tillhandahålla amorteringsunderlagen digitalt och skyndsamt. I annat fall kan vi behöva vidta åtgärder, sa finansmarknadsministern.

 

Annons