”Räntan på bolånet borde inte bestämmas av hur duktig man är på att förhandla”

Taggar i artikeln

Bolån SBAB
Publicerad
Uppdaterad

Vilken ränta en kund får på bostadslånet borde inte bestämmas av hur duktig man är på att förhandla. Istället behöver regeringen och myndigheterna agera. Det menar SBAB:s chefsekonom Robert Boije.

Anders Frick

När bolåneräntorna stiger samtidigt som sparräntan står still är det hög tid för regeringen och dess ansvariga myndigheter, men också bankerna själva, att öka transparensen och konkurrensförutsättningarna. Det skriver SBAB:s chefsekonom Robert Boije idag på DN Debatt.

Han menar också att bankbranschen själv borde bidra till att stärka transparensen, likabehandlingen och konkurrensförutsättningarna inom banksektorn, och pekar på några centrala åtgärder:

  1. Vilken ränta man får på sitt bolån borde inte bestämmas av hur duktig man är på att förhandla.
  2. Med en likabehandlande räntesättningsmodell skulle nuvarande regler för ränteskillnadsersättning bli mer rättvisa.
  3. Det är orimligt att storbankerna erbjuder nollränta på inlåningen samtidigt som bolåneräntorna stigit kraftigt.
  4. Den statliga insättningsgarantin snedvrider konkurrensen i banksparandet.
  5. Finansinspektionen borde stärka konkurrensen mellan bankerna genom att verka för att alla bolånegivare tillhandahåller digitala amorteringsunderlag.

”Detta ineffektiva och icke-transparenta förfarande är konkurrenshämmande. Det försvårar rimligen också för mindre och nya aktörer att ta sig in på bolånemarknaden. I förlängningen drabbar detta bolånetagarna genom onödigt höga räntor”, skriver Robert Boije på DN Debatt.

Annons

Annons