Mats Granryd förelås bli ny styrelseledamot i Swedbanks styrelse. Foto: GSMA
Nytt jobb

Nya namn till Swedbanks styrelse

Tele2:s tidigare vd Mats Granryd är en av fyra nya styrelseledamöter i Swedbanks styrelse. Göran Hedman, Pia Rudengren och Karl-Henrik Sundström lämnar.

Uppdaterad 2017-02-20
Publicerad 2017-02-20

Swedbanks valberedning föreslår nyval av Mats Granryd, Bo Johansson, Annika Poutiainen och Magnus Uggla. Valberedningen föreslår vidare omval av nuvarande ledamöter Lars Idermark, Ulrika Francke, Siv Svensson, Bodil Eriksson och Peter Norman. Det  framgår av ett pressmeddelande.

Göran Hedman, Pia Rudengren och Karl-Henrik Sundström har avböjt omval. Förslaget innebär att antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter i Swedbank utökas från åtta till nio personer. Till styrelseordförande föreslås Lars Idermark.

Mats Granryd kommer från telekombranschen med 15 år på Ericsson i olika roller både i Sverige och globalt. 2010 började han som vd på Tele2, en roll han lämnade 2015 då han utsågs till Director General för GSMA. Mats Granryd är styrelseledamot i Coor Service Management Holding AB.

Bo Johansson har en bakgrund inom Sparbanksrörelsen och i Swedbank, där han har arbetat under en stor del av sitt yrkesliv. Sedan år 2002 är han vd för Swedbank Sjuhärad och sedan år 2015 är han vice ordförande för Sparbankernas Riksförbund.

Annika Poutiainen har varit chef för marknadsövervakningen på Nasdaq Nordics, enhetschef på Finansinspektionen, medlem i den konsultativa arbetsgruppen för bolagsstyrningsutskottet inom Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, ESMA, samt medlem i Aktiemarknadsnämnden. Sedan år 2014 är hon Industriell Rådgivare vid JKL Group inom främst finansiell kommunikation. Annika Poutiainen är styrelseledamot i Hoist Finance AB, Saferoad AS, eQ Oyj och stiftelsen Carpe Diem, vars syfte är att driva Fredrikshovs Slotts Skola.

Magnus Uggla har mer än 30 års erfarenhet från Handelsbanken, varav huvuddelen av tiden som vice vd och chef för bland annat Handelsbanken International, Handelsbankens verksamhet i Storbritannien samt regionbankschef för Stockholmsregionen. Han avgick med pension från Handelsbanken år 2015. Magnus Uggla är styrelseledamot i Hoist Finance AB och AB Svensk Exportkredit.

Vidare har Annika Poutiainen meddelat att hon avser att lämna sitt uppdrag i Hoist Finance AB och att Magnus Uggla har meddelat att han avser att lämna sina uppdrag i Hoist Finance AB och AB Svensk Exportkredit, för att minska eventuell risk för intressekonflikter.

 

Platsannonser