Fastigheter

Ny storägare för SBC

Realsolv Holdco ingått avtal om förvärv av motsvarande 56,8 procent av aktierna och rösterna i SBC (Sveriges Bostadsrätts Centrum AB) från Miselle, Tantal Investment och Triega.

Uppdaterad 2019-03-08
Publicerad 2019-03-08

Den kontanta köpeskillingen uppgår till 26:25 kronor per aktie i SBC.

Förvärvet planeras att genomföras senast den 18 april 2019. Vid genomförande av förvärven kommer förvärvsbolaget att passera budpliktsgränsen om 30 procent av rösterna i SBC.

Förvärvsbolaget avser därför att inom fyra veckor från förvärvens genomförande lämna ett offentligt uppköpserbjudande (budpliktsbud) avseende resterande aktier i SBC, heter det.

SBC-aktien noteras till 26 kronor på fredagen.

 

 

Platsannonser