Annons

Annons

Ny rekordnivå för svenska fondförmögenheten

Under 2019 passerade fondförmögenheten för första gången 5 000 miljarder kronor. Av det totala nettosparande i aktiefonder på 55 miljarder gick hela 54 miljarder till indexfonder.

Under året gjorde fondspararna i Sverige nettoinsättningar i fonder på totalt 127 miljarder kronor.

Efter en mindre nedgång för helåret 2018 vände aktiemarknaderna kraftig uppåt och spararna återvände till aktiefonder under 2019. Den största delen av årets nysparande gick till långa räntefonder och aktiefonder, med nettoinsättningar på 60 respektive 55 miljarder kronor. Även blandfonder och korta räntefonder uppvisade nettoinflöden, medan hedgefonder noterade nettouttag sett över helåret 2019.

Vid utgången av 2019 uppgick den samlade fondförmögenheten i Sverige till 5 055 miljarder kronor, vilket innebär en ökning under året med 1 077 miljarder.

Annons

Annons

Detta är något av vad som framgår av Fondbolagens förenings årsrapport över fondsparandet i Sverige. 

2019 i punkter:

  • I genomsnitt steg värdet på aktiefonder (mätt i SEK) med 29 procent under 2019. Sverigefonder uppvisade en genomsnittlig värdeökning på 34 procent och globalfonder ökade med i genomsnitt 30 procent. Ännu bättre gick det för Rysslandsfonder som avkastade hela 47 procent under 2019.
  • Aktiefonder noterade nettoinflöden på 55 miljarder kronor under 2019. Störst insättningar hade globalfonder med 80 miljarder netto, följt av branschfonder med nettoinflöde på 17 miljarder. Däremot gjordes det under året nettouttag från bland annat Europafonder, Nordenfonder, Nordamerikafonder samt tillväxtmarknader.
  • Intresset för indexfonder var fortsatt mycket stort. Av det totala nettosparande i aktiefonder på 55 miljarder gick hela 54 miljarder till indexfonder. Indexfonder utgjorde vid utgången av 2019 drygt 18 procent av den samlade aktiefondförmögenheten.
  • I långa räntefonder nysparades totalt 60 miljarder kronor under 2019, varav 24 miljarder gick till företagsobligationsfonder.
  • Även blandfonder och korta räntefonder uppvisade nettoinsättningar under året. 15 miljarder gick till blandfonder medan korta räntefonder fick 3 miljarder kronor.
Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons