Annons

Annons

Fondbolagens förening

Under 2019 passerade fondförmögenheten för första gången 5 000 miljarder kronor. Av det totala nettosparande i aktiefonder på 55 miljarder gick hela 54 miljarder till indexfonder.

Harry Flam hävdar i en intervju med Realtid att: ”Det finns inget stöd i min undersökning som visar på att aktiva fonder skulle ge mer eller lika mycket avkastning som indexfonder.” Det är ett häpnadsväckande uttalande. Det skriver Viktor Ström, kommunikationsansvarig på Lannebo.

Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under oktober med 81 miljarder kronor och uppgick vid utgången av oktober till rekordhöga 4 870 miljarder.

En ny statlig upphandlande myndighet ska välja ut de fonder som ska få finnas på premiepensionssystemets fondtorg. Fredrik Nordström, vd på Fondbolagens Förening är kritisk.

Det blir allt svårare för mindre och nystartade fondbolag att bedriva verksamhet i Sverige. Detta är oroväckande eftersom en väl fungerande konkurrens är en mycket viktig faktor för en marknads möjligheter att utvecklas och hålla sig relevant. Det skriver Fredrik Pettersson, vice vd för Fondbolagens förening.

Ägarbytet för Alfred Bergs svenska verksamhet i somras var en fortsättning på omstruktureringen av den svenska fondmarknaden. Läs om hur marknaden utvecklats och hur Sverige fick det mest utbredda fondsparandet i världen. 

Svenskarnas samlade fondförmögenhet ökade under juli med 106 miljarder kronor till rekordhöga 4 737 miljarder kronor, uppger Fondbolagens förening.

Sidor