Annons

Annons

Fondbolagens förening

Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under oktober med 81 miljarder kronor och uppgick vid utgången av oktober till rekordhöga 4 870 miljarder.

En ny statlig upphandlande myndighet ska välja ut de fonder som ska få finnas på premiepensionssystemets fondtorg. Fredrik Nordström, vd på Fondbolagens Förening är kritisk.

Det blir allt svårare för mindre och nystartade fondbolag att bedriva verksamhet i Sverige. Detta är oroväckande eftersom en väl fungerande konkurrens är en mycket viktig faktor för en marknads möjligheter att utvecklas och hålla sig relevant. Det skriver Fredrik Pettersson, vice vd för Fondbolagens förening.

Ägarbytet för Alfred Bergs svenska verksamhet i somras var en fortsättning på omstruktureringen av den svenska fondmarknaden. Läs om hur marknaden utvecklats och hur Sverige fick det mest utbredda fondsparandet i världen. 

Svenskarnas samlade fondförmögenhet ökade under juli med 106 miljarder kronor till rekordhöga 4 737 miljarder kronor, uppger Fondbolagens förening.

Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under juni  med 152 miljarder kronor och uppgick vid utgången av juni till 4 631 miljarder. Det skriver Fondbolagens förening i en rapport. 

TIN Fonder, som lanserades i februari av två förvaltare från Swedbank Robur, hade 1,6 miljarder kronor i förvaltat kapital i slutet av maj och över 40 000 kunder, säger Carl Armfelt, en av de två grundarna.

Sidor