”Vi ser att de etablerade aktörerna involverar och integrerar uppstickarna allt mer”, säger Johan Jerresand på PWC. Foto: PWC.
”Vi ser att de etablerade aktörerna involverar och integrerar uppstickarna allt mer”, säger Johan Jerresand på PWC. Foto: PWC.
Fintech

Nu smälter finans och teknik ihop

Gränsen mellan finans och teknik har suddats ut till oigenkännlighet. Teknikbolagen ansöker om licenser för finansiell verksamhet och finansbolag kallar sig numera för techbolag. Det är nu som det verkliga skiftet äger rum, hävdar PWC i en färsk rapport.

Uppdaterad 2019-10-28
Publicerad 2019-10-28

I centrum för finans- och teknikbranschens konvergens står begreppet fintech. För det är just affärspotentialen med "financial technology" som är den gemensamma nämnaren. Båda branscherna använder fintech för att öka produktiviteten, sänka kostnaderna och förbättra kundupplevelsen. Dessutom skapas digitala lösningar som ger helt nya kommersiella möjligheter. Frågan är inte länge om fintech kommer transformera finanssektorn utan vilka finansbolag som kommer att tillämpa det bäst.

Det är en av slutsatserna i 2019 års upplaga av rapporten Globala Fintech Survey från den globala revision- och rådgivningsbyrån PWC. I underlaget tillfrågades över 500 bolagsledare inom finans och teknologi om vad fintech innebär för deras verksamhet. Rapporten visar att det är nu som det verkliga skiftet äger rum då gränserna mellan branscherna suddas ut.

– Rapporten pekar på att aktörer inom teknik, media och telekom inte bara sneglar på sina konkurrenter och funderar på hur de kan dra nytta av den nya tekniken utan att de faktiskt på allvar ger sig in på de traditionella bolagens marknad med nya lönsamma erbjudanden, säger Johan Jerresand, partner på PWC.

I grund och botten handlar det om att hantera, tolka och använda all den data man har om kunderna på ett smart sätt. 

– Finansbolagen behöver se över hur de nyttjar data och teknik för att ge kunderna bättre upplevelser i form av smartare och enklare digitala lösningar. För att ligga i framkant behöver de bryta traditionella mönster, ta in perspektiv från andra branscher och etablera nya förmågor, säger Johan Jerresand.

Han tror att vi framöver kommer att se än mer samarbete och förvärv mellan traditionella finansbolag och teknikbolag.

– Vi ser att de etablerade aktörerna involverar och integrerar uppstickarna allt mer. Branscherna har mycket att lära av varandra. Till exempel behöver finansbolagen få in mer kompetens när det gäller hur man ska använda sig av den nya tekniken på bästa sätt. Samtidigt behöver teknikbolagen få en större förståelse för hur lagar och regler ska tillämpas och hur risker kan förebyggas. Därför ser vi också att aktörerna börjar rekrytera från varandra och inte enbart från sina traditionella konkurrenter. 

En stor utmaning som alla aktörer har är att hantera datasäkerhet.

– Vi går mot en värld där tekniska lösningar och data också för finanssektorn kommer att ligga i molnet. Aktörernas förmåga att hantera cyber security är grundläggande för deras förtroende i marknaden och finanssektorn är just en förtroendebransch, säger Johan Jerresand.

Så positionerar du dig för framgång med hjälp av fintech

Låt fintech ha en central plats i det strategiska arbetet. 48 procent av alla finansbolag har inkorporerat fintech i sina strategiska modeller och 37 procent har inkorporerat nya tekniska lösningar i produkter och tjänster de säljer. De som redan är väl bekanta med fintech är troligare att ha mer självförtroende kring sin framtida intäkt och tillväxt och förmåga att stå sig mot konkurrenter. Många bolag är dessvärre fortfarande i ett tidigt stadium och har ännu inte skördat vinsterna av sina fintech-satsningar. De riskerar med andra ord att halka efter.

Finansbranschen bör ta lärdom av techbolagen. De tillfrågade ledarna inom finanssektorn tror att fintech bör användas för att skapa snabbhet och enkelhet i bolagets erbjudande och att det är avgörande för att behålla kunderna. Men för dagens kunder är snabbhet och enkelhet hygienfaktorer. Genom att bara fokusera på den typen av lösningar finns risken att man bara möter kundens grundläggande förväntningar utan att lyckas differentiera sitt erbjudande. Dessutom har finansbolagen numera starka konkurrenter hos techbolagen och där ser man snarare personalisering som nyckeln till kundlojalitet. Att använda fintech för att skräddarsy personliga kundupplevelser kommer sannolikt att differentiera en verksamhet mer än snabbhet och enkelhet.

Rekrytera över gränserna. Finans och tech behöver varandras expertis. 75 procent av finansbolagen skapar arbetstillfällen relaterade till fintech. Ändå upplever 42 procent av bolagen att de kämpar med att tillsätta de rollerna. 73 procent av finansbolagen rekryterar från techbolagen men endast 52 procent av techbolagen letar inom finansbranschen för att hitta rätt kompetens. Båda branscherna bör hitta sätt att attrahera kompetenser utanför sin egen. Att ha en blandad kompetens inom finans och teknik kommer att vara en avgörande framgångsfaktor när de två branscherna i praktiken blir en.

Platsannonser

Logga in