Valuta

Norges Bank ska sälja valuta för 2 miljarder dagligen

Norges Bank kommer att sälja valuta för statens räkning motsvarande 2 miljarder norska kronor varje dag i augusti.

Publicerad 2020-07-31

Varje månad köper Norges Bank valutavinster från regeringens ekonomiska engagemang i petroleumsverksamheten (SDFI). Om nettokassaflödet från petroleumsverksamheten överstiger det oljeanpassade underskottet i statsbudgeten överförs delar av valutaresultatet från SDØE till Statens pensionsfond utländska (SPU).

Norges Bank säljer den återstående valutan på marknaden. Om nettokassaflödet från petroleumsverksamheten inte är tillräckligt stort för att täcka det oljeanpassade underskottet i statsbudgeten, måste valuta överföras från SPU för att täcka delar av oljepengeanvändningen. Norges Bank kommer sedan att sälja valuta från SPU på marknaden tillsammans med valutaintäkterna från SDFI. Detta är en uppgift som Norges Bank utför på uppdrag av norska statens. Det framgår av ett pressmeddelande.

Platsannonser