FinansNyhet

Nordnet lanserar kapitalförsäkring för onoterade värdepapper

Publicerad

Idag måndag lanserar Nordnet möjligheten att äga onoterade aktier inom ramen för en kapitalförsäkring. Det gör det möjligt för entreprenörer och investerare i start-ups att undvika traditionell reavinstbeskattning på vinst som utdelning. 

Miriam Istner-Byman

För ett onoterat värdepapper är det inte möjligt att följa värdeutvecklingen på en börs. Nordnet har därför inlett ett samarbete med Kaptena, ett bolag som värderar onoterade aktier. Varje kvartal gör Kaptena en värdering av ägarens onoterade innehav. Värdet importeras sedan till kapitalförsäkringen på Nordnet och ligger till grund för bland annat schablonbeskattning.

– Sverige är ett fantastiskt innovationsland som hela tiden producerar nya spännande bolag, som i många fall också blir succéer på börsen. Innovationsklimatet och det ökade antalet start-ups ställer nya krav på oss i branschen att erbjuda rätt struktur för hur aktier i dessa bolag ska ägas. Med onoterade aktier i kapitalförsäkring kan vi möta entreprenörers och tidiga investerares önskemål om en lättadministrerad och skatteeffektiv ägandeform, säger Martin Ringberg, Sverigechef på Nordnet, i ett pressmeddelande och fortsätter:

–  För de start-ups som lyckas med sina tillväxtambitioner väntar ofta stor värdeökning på kort tid, och den vinstskatt ägarna får betala vid en försäljning riskerar att bli stor om aktierna förvaras i en vanlig depå. Med kapitalförsäkring slipper man den 30-procentiga skatten på både vinst och utdelning, och betalar istället en låg årlig schablonskatt.

Annons

Nordnets kapitalförsäkring för onoterade värdepapper omfattar svenska aktier med så kallad ISIN-kod. Innehavaren av aktierna måste vara okvalificerad ägare som inte omfattas av 3:12-reglerna. Som sparare kan man ha samma kapitalförsäkring för onoterade och noterade värdepapper, och det är enkelt att följa utvecklingen på nordnet.se. Kapitalförsäkringen i sig själv är kostnadsfri. För onoterade innehav debiterar Nordnet en avgift på 3 000 kronor per värdepapper, plus en rörlig årlig försäkringsavgift som står i relation till värdet på aktierna.

 

Annons