Nordea: Ekonomin väntas krympa i samtliga storstadsregioner nästa år

Taggar i artikeln

Konjunktur Nordea
Susanne Spector, Nordeas senioranalytiker. Foto: Nordea och TTSusanne Spector, Nordeas senioranalytiker. Foto: Nordea och TT
Susanne Spector, Nordeas senioranalytiker. Foto: Nordea och TT
Publicerad
Uppdaterad

Stigande räntor, höga energipriser och dämpad orderingång har satt avtryck i den svenska ekonomin. Konjunkturbilden är ovanligt splittrad regionalt och skillnaderna ökar under kommande år, enligt Nordeas konjunkturrapport Regionala Utsikter.

Realtid.se

Svensk BNP har stagnerat sedan inledningen av 2022 och väntas krympa med cirka 1 procent i år. Samtidigt var utgångsläget starkt vilket har bidragit till att arbetsmarknaden, trots fallande BNP, har fortsatt att slå nya rekord.  Nu syns dock tecken på att efterfrågan på arbetskraft viker i stora delar av landet.

– Utsikterna är bäst i de nordligaste delarna av landet, medan de höga elpriserna förra vintern har satt avtryck i de sydligare delarna, säger Nordeas chef för makroekonomisk analys Susanne Spector.

Centralbankernas åtstramning tynger särskilt produktion i branscher som ligger nära hushållen, till exempel bostadsbyggandet och detaljhandeln. Ekonomin väntas därför krympa i samtliga storstadsregioner nästa år, vilket är ovanligt.

Annons

Fallande världshandel, svaga inköpschefsindex för industrin och dämpad svensk orderingång signalerar att exporten krymper framöver. Även här är skillnaderna mellan olika branscher och regioner stora.

Osäkerheten om utvecklingen är betydande och konjunkturbilden skiftar ovanligt mycket mellan olika regioner och branscher. En av riskerna är den svaga kronkursen.

 

Annons

Annons