Per Johansson, chef för Revisorsinspektionen, hoppas att det ökade intresset för att bli auktoriserad revisor kommer att hålla i sig.
Revision

Nedåtgående trend för revisorsyrket bruten

Intresset för att skriva provet som kan leda till revisorsexamen är det högsta på sex år. 

Uppdaterad 2019-09-23
Publicerad 2019-09-20

Totalt har 339 personer ansökt om att få skriva revisorsexamen under 2019. Det innebär en uppgång på nio procent jämfört med 2018 då  311 personer anmälde sig..

Tillsammans med antalet ansökningar för vårens prov så innebär det att år 2019 blir det år med flest ansökningar till revisorsexamen sedan år 2013.

Ökningen innebär att den tidigare nedåtgående trenden är bruten.

Tror du att det stora intresset kommer att hålla i sig kommande år?
– Låt oss hoppas att vi bottnat i den negativa utvecklingen och att kåren nu stadigt växer.

Per Johansson, chef vid Revisorsinspektionen, tror att en orsak till det ökade intresset för revisorsyrket är engagemanget i branschen, vid universitet och högskolor som är drivande i diskussionen kring revisorernas roll och den framtida revisorsutbildningens utformning. Vägen till att få avlägga revisorsexamen har också förenklats, vilket har gjort det mer attraktivt att skriva provet. 

Vad innebär det för branschen att intresset nu ökar?
– Det borde bidra till en effektivare personalförsörjning, fler kvalificerade revisorer i samhället och en breddning i kompetens.

232 personer har ansökt till höstens prov den 28-29 november. Revisorsexamen är en förutsättning för att få bli auktoriserad revisor.

Platsannonser