Annons

Annons

cristina.jpg

Cristina Stenbeck är tidigare med sin familj ägare till Emesco, numer äger hon bolaget via sitt ägande i Kinnevik där hon även är styrelseledamot.

Miljardutdelningar i Kinneviks dotterbolag

Tre av Kinneviks dotterbolag delar tillsammans ut 1.933 miljoner kronor till moderbolaget.

I Kinnevik-sfären finns det en lång rad dotterbolag. Tre av dessa, som bland annat förvaltar aktierna i Tele2 AB, Modern Times Group och Millicom International Cellar samt investerar i onlinesegmentet presenterar årsrapport för 2017.

Emescos verksamhet består av att förvalta noterade och onoterade aktier bland annat i Tele2 AB och Modern Times Group. Av bolagets rapport framgår det att årets resultat uppgår till drygt 149,5 miljoner kronor, varav 101,75 miljoner kronor är resultat från andelar i noterade bolag. Detta kan jämföras med fjolårets resultat om cirka 94,5 miljoner kronor där resultat från andelar i noterade bolag uppgick till 94,6 miljoner kronor.

Utdelningen från Tele2 uppgick till drygt 58,9 miljoner kronor och utdelningen från MTG uppgick till drygt 42,8 miljoner kronor. Detta kan jämföras med 53,6 miljoner kronor respektive drygt 41 miljoner kronor under fjolåret.

Annons

Annons

Styrelsen i Emesco har beslutat om en utdelning på 147 miljoner kronor, vilket motsvarar 89.908,25 kronor per aktie.

Emesco är dotterbolag till Kinnevik. Största ägare i Kinnevik är Cristina Stenbeck med bolag som äger 40,1 procent av rösterna och 9,4 procent av kapitalet, Familjen Klingspor som äger 11,3 procent av rösterna och 3,4 procent av kapitalet, Familjen von horn som äger 3,3 procent av rösterna och 0,9 procent av kapitalet samt Baillie Gifford som äger 2,7 procent av rösterna och 6,3 procent av kapitalet.

Kinnevik förvärvade Emesco år 2009 av Stenbeck-familjens stiftelser samt Jan Stenbecks dödsbo. Kinnevik har under flera år tvistat med skatteverket efter förvärvet. I februari 2017 vann Kinnevik tvisten då Högsta förvaltningsdomstolen inte meddelade prövningstillstånd avseende Skatteverkets överklagande av Kammarrättens dom. Tvisten rörde en kupongskatt om 702 miljoner kronor i samband med förvärvet.

I Kinnevikkoncernen finns även bolaget Kinnevik Online som investerar i sektorer och marknader inom onlinesegmentet genom sina dotterbolag.

Av årsrapporten framgår det att bolaget har investerat 197 miljoner kronor i Baylon, 37 miljoner kronor i Home24 och 69 miljoner kronor i Linio under 2017. Under året erhöll bolaget ett kapitaltillskott från ägarna om 444 miljoner kronor.

Bolaget presenterar ett resultat om 889 miljoner kronor under 2017. Styrelsen beslutar även om en utdelning om 900 miljoner kronor, vilket motsvarar 9.000 kronor per aktie.

I Kinnevikkoncernen finns även Millcellvik, som förvaltar en betydande andel i Millicom International Cellar. Detta bolag redovisade ett resultat efter finansiella poster om 883 miljoner kronor och styrelsen i bolaget har föreslagit en utdelning om 886 miljoner kronor, motsvarande 886.000 kronor per aktie. Millcellvik är ett helägt dotterbolag till Kinnevik AB.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons