Rättstvist

Miljardtvist om Mobilt Bank-ID avgjord

Patent- och marknadsdomstolen har avslagit skadeståndstalan mellan Accumulate och Finansiell ID-teknik gällande tjänsten Mobilt Bank-ID.

Publicerad 2020-06-09

Det var i maj 2017 som Accumulate in en stämningsansökan mot Finansiell ID-Teknik, BID, till Patent- och marknadsdomstolen på Stockholms tingsrätt. Accumulate begärde skadestånd på över 6 miljarder kronor för omfattande intrång i bolagets patent, upphovsrätt och företagshemligheter. Det skriver Dagens Juridik.

Accumulate har i sin stämningsansökan uppgett att parterna ingick sekretessavtal där BID under åtta månaders tid under år 2010 fick ta del av en lösning för säkra mobila identifieringar och elektroniska underskrifter som Accumulate utvecklat. 

BID ägs och kontrolleras av Swedbank, Handelsbanken, SEB, Danske Bank, Ikano Bank, Länsförsäkringar Bank och Skandiabanken. 

Enligt Accumulate  har BID under samarbetet kopierat Accumulates lösning utan tillåtelse. 

Skadeståndsbeloppet på över 6 miljarder kronor är enligt Accumulate skälig ersättning för licenser, uteblivna vinster och icke-ekonomiska skador.

Vid en sammantagen bedömning anser Patent- och marknadsdomstolen att Accumulate inte har styrkt att BID fått del av informationen i D1, vilken innehöll företagshemligheter.

Av domen framgår det att Accumulate ska ersätta Finansiell ID-Teknik, BID:s, rättegångskostnader med drygt 13,7 miljoner kronor, varav cirka 11 miljoner kronor avser ombudsarvode.

Domen kan överklagas senast 29 juni 2020.

Platsannonser

Logga in