Annons

Annons

Per-Anders_Tammerlov.jpg

Mangolds vd Per-Anders Tammerlöv ser fram mot ytterligare tillväxt under 2018.

Mangold: "Vi tittar löpande på uppköp"

Mangolds köp av en fjärdedel av hedgefondförvaltaren QQM innebär bolagets tredje köp av ett intressebolag. "Det är ett sätt för oss att diversifiera vår intäktsbas", säger Mangolds vd Per-Anders Tammerlöv.

Mangold gick i juli ut med att bolaget köpet 25 procent av QQM Fund Management för 3,7 miljoner kronor. Mangold blir därmed näst största ägare. Igår blev köpet godkänt av Finansinspektionen, FI.

Sedan tidigare äger Mangold en fjärdedel av Skandinaviska Kreditfonden och Resscapital.

– Det här är nu vårt tredje intressebolag, säger Mangolds vd Per-Anders Tammerlöv.

Annons

Annons

Tittar ni på fler förvärv?
– Absolut. Vi tittar på ganska mycket. Vi utvärderar löpande.

Bolagen är enligt honom ett bra komplement till den övriga projektverksamheten. 

– Här får vi löpande ersättning från det kapital som förvaltas.

Skandinaviska Kreditfonden har 4,5 miljarder kronor i förvaltat kapital och Resscapital har 155 miljoner dollar.

– Nu kompletterar vi med QQM som har 320 miljoner kronor i förvaltat kapital.

Mangold kommer också att sälja fonderna i sina distributionskanaler. 

Varför har ni valt just en fjärdedel i intressebolagen?

– Vi fick den andelen i och med affären med Skandinaviska Kreditfonden och det har fungerat bra. Grundarna äger fortfarande en stor del och har bra incitament att driva bolaget. Vi har fortfarande så pass stort ägande att vi kan påverka med det vi bidrar med, äger vi för lite blir det för mycket jobb och för lite intäkter.

Mangold har styrelserepresentation i intressebolagen. Dessutom driver man försäljning i sina kanaler, exempelvis fondkvällar.

Ola Björkmo, vd och partner på QQM säger att fondbolaget fram till nu i första hand har vänt sig till professionella kapitalförvaltare och investerare, men med Mangold som partner kommer fonden att marknadsföras till nya kundgrupper. QQM beskriver sig som en så kallad AIF-förvaltare, förvaltare av alternativ investeringsfond, vilket kräver ett särskilt tillstång av FI. Även Skandinaviska Kreditfonden och Resscapital är AIF-förvaltare

– Det är ”business as usual” för fonden och dess marknadsneutrala förvaltning, där vi fokuserar på att skapa avkastning med ingen korrelation till aktier eller obligationer, säger Ola Björkmo.

QQM:S ägarbild är följande efter transaktionen:

  • Mangold: 25,0%.
  • Ola Björkmo: 30,5%.
  • Jonas Sandefeldt: 17,5%.
  • Lage Jonason: 23,2%.
  • Einar Wanhainen: 3,8%.
Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons