Finans

Mangold utökar innehavet i Skandinaviska Kreditfonden AB

Mangold förvärvar ytterligare 3 procent av de utestående aktierna i Skandinaviska Kreditfonden. Total köpeskilling ca 2,3 miljoner kronor.

Publicerad 2020-05-29

Mangolds ägande uppgår efter förvärvet till ca 27,5 procent av det totala antalet aktier i SKF. Det framgår av ett pressmeddelande.

Förvärvet sker via ett förköpsförbehållsförfarande från en tidigare aktieägare som valt att avyttra sina aktier.

Mangold hade sedan tidigare ett ägande i SKF om cirka 24,5 procent och efter förvärvet kommer ägandet att uppgå till cirka 27,5 procent av det totala antalet aktier i SKF.

 

Platsannonser