I fredagspanelen: Sandro Scocco (Arena Idé), Daniella Waldfogel (Stockholms Handelskammare), Rikard Josefson (Avanza), Viktor Skyrman, (Handelshögskolan).
I fredagspanelen: Sandro Scocco (Arena Idé), Daniella Waldfogel (Stockholms Handelskammare), Rikard Josefson (Avanza), Viktor Skyrman, (Handelshögskolan).
Panel

”Många vill ha en bankskatt”

I fredagspanelen svarar deltagarna på hur en bankskatt skulle påverka finanssektorn och om det är rimligt att en sådan införs. Branschen är tydligt negativ medan akademin ser fördelar.

Uppdaterad 2019-09-06
Publicerad 2019-09-06

Rimligt med en bankskatt.

Sandro Scocco, chefsekonom hos Arena Idé:

Är det rimligt att just banker ska finansiera en satsning på försvaret?
– Jag ser det inte så. Skatter tas in generellt och kan användas till vad regeringen finner lämpligt. Det finns ingen rimlig koppling mellan just bankskatten och försvaret, utan det är endast politisk retorik.

Många andra branscher har skatt i form av moms, är det inte rimligt att banksektorn också får en skatt?
– Ja, det är det. Banksektorn bidrar inte min sin vikt till skatteintäkterna och det är rimligt att de gör det. Dessutom leder det till att sektorn blir onaturligt stor, vilket vi vet är problematiskt i dåliga tider.

Hur kommer bankerna agera när de beskattas?
– Det beror på i vilken utsträckning det verkligen finns konkurrens på bankmarknaden. De spekulationer som görs av sparekonomer och andra, att de direkt kommer övervältra fulla skattekostnaden på kunderna och att vinsterna inte kommer påverkas, tyder på att konkurrensen i så fall fungerar extremt dåligt. Tyvärr ligger det väl en del i det, men det kanske inte är fullt så illa, och därför kanske kunder och ägare får dela på kostnaden. Initialt fallande aktiekurser tyder på det.

Vad betyder skatten för finanssektorn?
– Inte särskilt mycket, sannolikt marginellt lägre vinster och marginellt mindre omfattning.

Det här sänker finanssektorns konkurrenskraft globalt.

Daniella Waldfogel, näringspolitisk chef på Stockholms Handelskammare:

Är det rimligt att just banker ska finansiera en satsning på försvaret?
– Skatten är negativ för den viktiga finanssektorn. I det här fallet presenteras det som att skatten ska finansiera försvaret men i själva verket är det en mer komplex fråga. Skatter öronmärks inte. Alla intäkter ställs mot utgifterna och därefter görs en prioritering.

Många andra branscher har skatt i form av moms, är inte rimligt att banksektorn också får en skatt?
– Banksektorn har redan många särregleringar som utmanar. Under förra mandatperioden höjdes till exempel resolutionsavgiften. Dessutom är många av bankernas tjänster som räntor och avkastning svåra att momsbelägga.

Hur kommer bankerna agera när de beskattas?
– Det är svårt att säga. Vi vet ännu inte hur bankskatten kommer att vara konstruerad.

Vad betyder skatten för finanssektorn?
– Finansbranschen är viktig för Stockholms och Sveriges ekonomi. I finanssektorn finns drygt 100 000 anställda varav 50 000 finns i Stockholm. Det här sänker ytterligare finanssektorns konkurrenskraft globalt. 

Fler rationaliseringar, färre arbetstillfällen och mindre konkurrens.

Rikard Josefson, vd för Avanza

Är det rimligt att just banker ska finansiera en satsning på försvaret?
– Nej, det kan inte vara rimligt att en enskild bransch ska betala för en del i statsbudgeten. Vad är nästa steg, kanske står verkstadsbranschen näst på tur att finansiera minskade vårdköer?

Många andra branscher har skatt i form av moms, är det inte rimligt att banksektorn också får en skatt?
– Banksektorn betalar redan skatt och andra specifika avgifter för att finansiera eventuella finanskriser. Att bankerna inte är momsskyldiga betyder också att de inte kan dra av moms, och att momsbelägga banktjänster skulle i slutänden drabba konsumenten då det är en konsumtionsskatt.

Hur kommer bankerna agera när de beskattas?
– Skatt är för alla företag en kostnad vilken normalt tas ut i priset på produkter och tjänster, det finns naturligtvis konkurrens så exakt hur banker kommer att göra är svårt att gissa.

Vad betyder skatten för finanssektorn?
– Det kan leda till fler rationaliseringar, färre arbetstillfällen och mindre konkurrens.

Finns redan i övriga Norden och i 40 länder världen över.

Viktor Skyrman, doktorand vid Handelshögskolan i Stockholm

Är det rimligt att just banker ska finansiera en satsning på försvaret?
– Höjda offentliga utgifter måste finansieras på något sätt. Så länge det finanspolitiska ramverket gör Sveriges finanspolitik restriktivt behövs andra medel. En kapitalskatt, eller en bankskatt, hör till de mer bärkraftiga alternativen.

Många andra branscher har skatt i form av moms, är det inte rimligt att banksektorn också får en skatt?
– Det är inte bara finansministern som tycker att en bankskatt är rimlig. Hennes åsikt delas av högerpolitikerna Sarkozy och Merkel som länge ville ha en finansiell skatt på EU-nivå. Hillary Clinton gick till val på en bankskatt. I Danmark och Frankrike erhåller momsbefriade sektorer en extra skatt. Hit hör ländernas finansmarknader.

Hur kommer bankerna agera när de beskattas?
– I relation till bankernas vinster och offentliga subventioner så kommer en införd bankskatt bli ganska liten. Därför bör de inte ha några legitima skäl att agera annorlunda mot vad de gör idag.

Vad betyder skatten för finanssektorn?
– Skatten innebär att den svenska banksektorn blir mer lik de övriga banksektorerna i Norden, där bankskatter redan införts (samt i 40 länder världen över). Finanssektorn kommer förbli lönsam och bankerna kommer fortfarande dra fördel av gynnsam lagstiftning och subventioner såsom insättningsgarantin, ränteavdraget, den så kallade ”implicita garantin” samt momsbefrielsen som nämnts ovan.

Platsannonser