Finans

Likvidator ska avveckla SSE Opportunities

Nu utser Jon Jonsson en likvidator i fonden SSE Opportunities. Åtgärden kommuniceras till investerarna efter Realtids avslöjanden om problemen i finanselitens favoritfond.
– Med tanke på den senaste tidens utveckling är det nödvändigt för företaget att vidta de här förändringarna, skriver Jon Jonsson i ett hemligt dokument till investerarna.

Uppdaterad 2016-11-29
Publicerad 2016-11-29

Nu kan Realtid.se avslöja att Jon Jonsson utser en likvidator i fonden. I ett brev som gått ut till flera investerare skriver Jon Jonsson att avvecklingen av fonden tagit ”längre tid än förväntat” och att han därefter beslutat om att utse en formell likvidator som lyder under rådande lagstiftning på Jersey där fonden har sitt juridiska säte.

Vem som är utsedd till likvidator av Jon Jonsson har han ännu inte meddelat men han skriver att han har för avsikt att ”göra det inom kort”. Jon Jonsson meddelar vidare att likvidatorn blir en ”enskild person” och inte ett ”företag”. Han är även noga med att påpeka att det är en ”solvent likvidation”.

Likvidatorn kommer använda sig av en svensk aktiehandlare som rent praktiskt ska avyttra de tillgångar som finns i bolaget. Jon Jonsson kommer finnas tillgänglig för likvidatorn och kunna konsulteras men han avsäger sig makten över fonden och har inte något att göra med de exekutiva besluten vad avser fondens avveckling.

Före årets utgång ska likvidatorn ha analyserat fondens tillgångar och informerat investerarna om ett avvecklingsschema. När likvidationen är genomförd ska revisionsfirman PWC genomföra en slutrevision av fonden.

I januari nästa år är tanken att de första utbetalningarna av fondens likvida tillgångar ska ske till investerarna. Jon Jonsson tillägger dock att det slutgiltiga beslutet om när utbetalningarna kan inledas är upp till likvidatorn att avgöra.

I slutet av dokumentet som gått ut till investerarna uttalar sig Jon Jonsson:

”Det är min övertygelse att det som sker nu är bäst för investerarna och för företaget. Med tanke på den senaste tidens utveckling är det nödvändigt för företaget att vidta de här förändringarna. Det är min övertygelse att fonden är signifikant undervärderad. Det är också min övertygelse att en trovärdig person med lång yrkeserfarenhet kommer att utses och agera i enlighet med, och i beaktande av, investerarnas intressen.”

Realtid.se når Jon Jonsson per telefon.

Jag har hört att du har för avsikt att utse en likvidator i fonden.– Ja, när vi talades vid förra gången, förra söndagen, nämnde jag att en extern part engagerats i nedmonteringen av fonden och det är egentligen det som sker nu. Men ja det stämmer att en likvidator är engagerad för att hjälpa till med nedmonteringen av fonden, det här är något som inte kommer från era artiklar förra veckan utan det har jobbats på det här under en period för att genomföras.Så din åtgärd med likvidator är inte föranledd av Realtid.se:s avslöjanden?– Jag tänker inte kommentera det mer. Du får ta till dig av att det jag sa förra söndagen, att en extern part hade engagerats, innan ni hade skrivit något, vilket du också skrev om förra veckan säger Jon Jonsson.

Realtid.se har i en serie artiklar avslöjat problemen kring Jon Jonssons fond SSE Opportunities. Fonden var en succéhistoria ända till i år men har gått så dåligt under första havlåret 2016 att Jon Jonsson inledde en avveckling av den sista juni år.

Flera högt profilerade investerare har uttryckt frustration och ilska över bland annat dålig information från Jon Jonsson om fondens utveckling och problem och dessutom har man ifrågasatt de illikvida tillgångarna i fonden, dels karaktären på bolagen som Jon Jonsson har investerat i (”skräpbolag”, säger en erfaren investerare), dels det faktum att avvecklingen av fonden tar sådan tid.

Realtid.se kunde även avslöja att Jon Jonsson valde att stiga ur fonden med sitt eget ägarskap redan 2015 – fondens rekordår – och i god tid innan problemen satte igång 2016.

Annual Return-dokument från kanalön Jersey, där SSE Opportunities Ltd har sitt juridiska säte, visar att Jon Jonsson minskade sitt innehav från 12.591 aktier 2015 till 591 aktier 2016.

– Jag sålde i början av 2015, alltså innan fonden gjorde sitt bästa år någonsin. Sedan är det så att jag om-allokerade mitt ägande till On Shore-fonden, det är mindre än 25 procent av det förvaltade kapitalet som ligger i Off Shore-ägande, resten ligger i On-Shore och Managed Accounts, sa Jon Jonsson till Realtid.se ett påstående han inte har styrkt trots upprepade uppmaningar från Realtid.se både per mail och telefon.

Nu förklarar Jon sin ovilja med att styrka sina påståenden.Jag har bett dig per mejl, telefon och sms om dokument som styrker din utsaga om din omallokering till On Shore fonder och Managed Accounts. Du har inte försett mig med de dokumenten vilket jag inte kan begära men jag tänker att det kan vara bra för dig personligen att styrka dina utsagor, speciellt om man har upprörda personer efter sig som inte är nöjda med hur saker skötts. Har du någon kommentar till det faktum att du inte har försett mig med de dokument som jag har efterfrågat?


– Jag uppskattar verkligen att du och Realtid har mitt bästa i åtanke.Det har jag inte sagt att jag har. Jag har ingens bästa i åtanke. Det jag har i åtanke är att förse mina läsare med korrekt information, det är det jag har i åtanke. Jag bad dig om information för att verifiera dina uppgifter och nu undrar jag varför du inte försett mig med den informationen, tvärtemot din initiala utsaga att du skulle förse mig med den efterlysta informationen, är det något du vill kommentera därvidlag?– Detta är inte en UCITs eller annan struktur som är öppen för allmänheten. Det är inte rätt forum att göra det i Realtid. 


Att kommentera det eller redovisa informationen?– Både och. 


Platsannonser