Finans

Lazard-chefen vittnar i insiderrättegång

Slutpläderingar pågår i dag mot åtta personer som misstänks för insiderbrott i samband med bud på Axis och Transmode. Lazard-chefen Gustaf Slettengren vittnade under tisdagen mot en tidigare anställd som står åtalad.

Uppdaterad 2017-03-22
Publicerad 2017-03-22

En tidigare anställd man på Lazard,  i dag 33, står åtalad för grovt insiderbrott och har de senaste dagarna befunnit sig i Stockholms tingsrätt där han tillsammans med sju andra försökt försvara sig mot Ekobrottsmyndighetens misstankar.

Enligt åtalet ska mannen i sin anställning fått insiderinformation rörande Axis Communications och Transmode mellan den 1 januari 2015 och den 9 april 2015. Informationen har dels rört ett kommande bud på Axis Communication, dels kvartalsrapporten Q4 och bokslut 2014 samt Canons 24-miljardersbud på Transmode.

Enligt EBM har den tidgare Lazard-anställde mannen föranlett en av de medåtalade att köpa aktier i bolagen. Den i dag 60-årige medåtalade mannen förvärvade aktier i Axis Communications den 19 och 26 januari 2015 samt aktier i Transmode inför Q4 den 19, 23 och 29 januari 2015 samt förvärvade aktier i Transmode inför budet den 17, 19, 30 mars samt 7 och 9 april 2015. Det totala förvärvspriset uppgick till cirka 1,7 miljoner kronor i Axis samt 2,6 miljoner kronor i Transmode.

Bland EBM:s bevis finns meddelanden som skickats mellan Lazard-rådgivaren och den 60-årige mannen samt en hemlig telefonövervakning där ett samtal utspelar sig dagen innan det första köpet av aktier i Axis.

EBM har även kallat fyra vittnen från Lazard, däribland Gustaf Slettengren, som under tisdagen vittnade i rättssalen. Han gick igenom arbetssättet på Lazard i allmänhet och hans iaktaggelser specifikt kring affärer rörande Transmode och Axis. EBM:s syfte med förhöret är att påvisa att 33-åringen haft insiderinformation om dessa två bolag.

Idag, onsdag, startar slutpläderingarna i målet.

Den 60-årige mannen som enligt EBM fick insiderinformation av Lazard-rådgivaren har i sin tur, enligt EBM, föranlett ytterligare två investerare att handla i dessa bolag. En av dessa har handlat i Axis inför kvartalsrapporten Q4 och bokslut 2014 samt inför det kommande budet på Transmode. Den andra handlade på de kommande buden på Axis och Transmode.

Bland de åtalade finns även en placeringsrådgivare från Nordea som, enligt EBM, också fått insiderinformation rörande budet på Axis, om kvartalsrapporten Q4 och bokslut 2014 för Transmode samt det kommande budet på Transmode. Han har tillsammans med en av de åtalade handlat på denna information. Han har även tipsat sin, i dag 72-årige, pappa som handlat aktier på det kommande budet på Axis. Även hans, i dag 33-årige, hustru har fått insiderinformation, enligt EBM.

Investmentbanken Lazard var rådgivare till det förvärvande bolaget Axis. Insiderinformationen fanns därmed på arbetsplatsen och från förhör med Gustaf Slettengren framgår det att informationen hanteras öppet på kontoret och att alla därför förts in i loggboken – även den nu åtalade före detta medarbetaren. Han skrevs in den 15 april 2014, det vill säga tio månader innan det offentliga uppköpserbjudandet annonserades. Den viktigaste informationen var dock kodad på investmentbanken och endast förbehållen ett litet antal personer, enligt 33-åringens advokat Henrik Olsson Lilja, från advokatforman Althin, som författat en skrivelse till domstolen med slutsatsen att det inte funnits någon informationsöverföring från hans klient och att hans klient inte haft tillgång till denna insiderinformation om Axis.

I fallet Transmode ska rådgivaren däremot ha jobbat mitt i projektet och därmed haft insiderinformation under "de avgörande delarna av projektet", menar åklagarsidan. Försvaret menar att det saknas bevisning att 33-åringen ska ha föranlett en av de andra åtalade att förvärva aktier.

Försvaret pekar även på att det fanns andra skäl att handla i Axis och Transmode under 2015, nämligen att det fanns ett visst intresse för teknikaktier under detta år. Henrik Olsson Lilja har även pekat på att Axis och Transmodes aktier tappat rejält i värde under 2014 och presterat sämre än index. Marknaden var dock övertygad om att dessa bolag skulle återhämta sig till historiska nivåer. Han hänvisar till professionella investerare som Christer Gardell, Mats Qviberg och Sven Hagströmer och menar att dessa använder sig om Opportunistiska investeringsstrategier, alltså söka aktier som underpresterat på marknaden.

När det gäller den misstänkta insiderhandeln i Transmode hänvisar Henrik Olsson Lilja till att ägarna i POD Investment – Eric Douglas, Tom Nyman och Axel Roos – köpt aktier i Transmode, vilket gav ett stort signalvärde för andra investerare då POD Investment för tillfället ägde runt 33 procent av aktierna i Transmode. I Axis flaggade Swedbank Robur, som var den största ägaren efter de tre grundarna i bolaget, för ett förvärv innan bokslutet för 2014, vilket också sänder en signal att institutionen trodde på bolaget.

Henrik Olsson Lilja beskriver även i dokumentet presenterat för rätten att det är vanligt förekommande att spelare på den finansiella marknaden "tar rygg" på varandra. Han ger exempel att Christer Gardell, Ola Rollén och Öresund använder sig av taktiken att berätta högt och brett om vilka positioner de tar för att skapa ett positivt nyhetsflöde. Att de åtalade tagit rygg på varandra är inte märkligt och betyder inte att de agerat på insiderinformation, enligt försvararen.

Henrik Olsson lilja skriver vidare att nyhetsflödena kring Axis och Transmode varit överväldigande under den senare delen av 2014 och fram till dess bolagen köptes upp.

Advokat Carl Carlborg, försvarare åt den 60-årige mannen som Lazard-rådgivaren misstänks ha läckt information till, hänvisar i en skrift till offentligt material som fanns vid tidpunkten för den aktuella handeln. Dels handlar det om antaganden om kursstegringar och genomförda aktieköp i dessa bolag dels om att det fanns omfattande publika information som förelegat beträffande så kallade heta uppköpskandidater, särskilt inom teknik/it-sektorn.

Platsannonser