Finans

Latour köper brittiskt

Affärsområdet Swegon förvärvar tillverkare av brand- och luftdistributionsprodukter.

Publicerad 2016-10-03

Latours affärsområde Swegon köper brittiska bolaget Ruskin Air Management från industrikonglomeratet Johnson Controls International.

Nya portföljbolaget tillverkar och distribuerar brand/rökspjäll och ventilationsprodukter i Storbritannien och Irland med över 50 års erfarenhet. Ruskin Air har drygt 220 anställda och omsätter nästan 300 miljoner kronor.

– Genom RAMLs välkända varumärken ger förvärvet oss en mycket stark lokal närvaro och identitet i Storbritannien. Dessutom adderar vi ny kompetens i Swegon genom deras omfattande produktkunskap inom brand/rök. RAMLs och

Swegons produkter kompletterar varandra och vi ser stor potential för korsförsäljning i framtiden, säger Swegons vd Hannu Saastamoinen i en kommentar.

Latourkoncernens nettolåneskuld ökar med 290 miljoner kronor genom förvärvet.

Platsannonser