Annons

Annons

Länsförsäkringar skärper klimatkraven

Länsförsäkringar skärper kriterierna för investeringar i fossila bolag.

Länsförsäkringar avslöjar i ett pressmeddelande att man skärper kriterierna för investeringar i fossila bolag. Dessutom införs kompletterande kriterier för att identifiera och främja bolag som är i klimatomställningar.

Detta gäller nu för Länsförsäkringars investeringar ur ett klimatperspektiv:

• Bolag som har en omsättning från oljesand på över 5 procent exkluderas.

Annons

Annons

• Högst 5 procent av ett företags omsättning får komma från kol. Tidigare låg gränsen på 20 procent.

• Länsförsäkringar behåller investeringar i energibolag, under förutsättning att omställning av verksamheten påbörjats i linje med Parisavtalets klimatmål.

– Som ett av de första bolagen i branschen inför vi klimatfokuserade omställningskriterier i alla våra egna portföljer och fonder. På så sätt kan vi aktivt främja bolag som ställt sig bakom Parisavtalets klimatmål, säger Kristofer Dreiman, ansvarig för ansvarsfulla investeringar på Länsförsäkringar

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons