Bank

Landshypotek Bank fortsätter växa

Landshypotek Bank fortsätter att växa både i kundantal och i volym och den nya affären med bolån till hus märks allt tydligare i resultatet.

Publicerad 2019-03-13

Utlåningsvolymen för Landshypotek Bank ökade under året med 4 miljarder kronor och uppgick till 72,5 (68,5) miljarder kronor. Även inlåningen ökade och uppgick vid årsskiftet till 14,1 (12,7) miljarder kronor.

– När vi nu summerar 2018 är det med ett bra resultat och tillväxt, men också med stark utveckling för framtiden. Vår kapacitet för resultatgenerering är starkare än tidigare år. Vi fortsätter att växa som jord- och skogsbrukarnas bank. Vår satsning på bolån är långsiktig, men börjar redan ge ett positivt bidrag till resultatet, säger Per Lindblad, vd för Landshypotek Bank.

Landshypotek Bank ägs av lånekunderna, organiserade som medlemmar i en ekonomisk förening, Landshypotek Ekonomisk Förening. Bankens vinst återförs till verksamheten och delas ut till medlemmarna.

Banken har beslutat att ge ett koncernbidrag på 158 (170) miljoner kronor till föreningen som i dagarna kommer ge förslag på utdelning till medlemmarna.

– Det är fantastiskt att jobba på en värderingsdrivenbank där det är tydligt var vinsten går. Det är en viktig del i vår uppgift att fortsätta säkerställa att det går att driva svenska jord- och skogsbruksföretag, ha svensk livsmedelsproduktion och välskötta skogar runt om i landet. Tillsammans med våra kunder gör vi Sverige bättre, säger Per Lindblad.

I korthet – siffror för Landshypotek Bank 2018

• Rörelseresultatet uppgår till 387,6 (339,2) miljoner kronor.

• Det underliggande rörelseresultatet, resultatet exklusive nettoresultatav finansiella transaktioner, uppgår till 370,4 (387,3) miljoner kronor.

• Räntenettot uppgår till 799,0 (800,4) miljoner kronor.

• Kostnaderna uppgår till 425,8 (402,5) miljoner kronor.

• Kreditförluster netto uppgår till 8,0 (12,5) miljoner kronor.

• Utlåningen uppgår till 72,5 (68,5) miljarder knor.

• Inlåningen uppgår till 14,1 (12,7) miljarder kronor.

Platsannonser