Finans

Lägre vinst för Svolder

Svolders substansvärde ökade under rapportperioden samtidigt som nettovinsten minskade och aktiekursen sjönk.

Publicerad 2018-06-13

Investmentbolaget Svolder presenterar i dag kvartalsrapporten mars-maj samt niomånadersrapport för 2017-2018.

Svolder redovisar minskad nettovinst på 188,4 miljoner kronor under det tredje kvartalet i räkenskapsåret 2017/2018, vilket kan jämföras med 220,7 miljoner kronor samma kvartal i fjol.

Resultat per aktie hamnade på 7,40 kronor , jämfört med 8,60 kronor föregående år.

Substansvärdet steg 6,9 procent till 114,60 kronor.

Under den aktuella rapportperioden har bolaget förvärvat aktier för brutto 185,8 miljoner kronor, medan aktier för brutto 399,3 miljoner kronor har sålts. Nettoförsäljningen var därmed 213,5 miljoner.  

De största nettoköpen gjordes i Itab, Platzer fastigheter och Garo. De största nettoförsäljningarna var i Nolato, Mekonomen och Nobina.

Efter en försäljning av samtliga aktier i Mekonomen och Kambi under kvartalet består portföljen av 22 innehav.

Största bidragsgivaren under tredje kvartalet var Troax, Nolato och Platzer Fastigheter.

Under niomånadersperioden redovisar investmentbolaget ett resultat om 162,9 miljoner kronor, vilket kan jämföras med 655 miljoner kronor motsvarande period ett år tidigare. Resultatet motsvarar 6,40 kronor per aktie, jämfört md 25,60 kronor per aktie.

Substansvärdet steg 5,9 procent under perioden till 114,60 kronor.

Aktiekursen sjönk 5,9 procent till 95,74 kronor. Samtidigt steg Carnegie Small Cap Return Index 8,9 procent.

Substansvärderabatten var vid balansdagen 16,4 procent för B-aktien samt 12,7 procent för A-aktien.

 

Platsannonser