Annons

Annons

Sitewide generic

Svolder

Svolders substansvärde ökade under rapportperioden samtidigt som nettovinsten minskade och aktiekursen sjönk.

Investmentbolaget Svolder ökar innehavet i krantillverkaren FM Mattsson Mora Group till 11,5 procent av kapitalet och 4,9 procent av rösterna.

Investmentbolaget Svolder redovisar ett resultat på 665 miljoner kronor för räkenskapsåret 2016/2017. Utdelningen föreslås höjas till 3,25 kronor per aktie från fjolårets 2,75 kronor per aktie.

Investmentbolaget Svolder redovisar ett resultat efter skatt på 221 miljoner kronor för årets första kvartal (194).

Vd Ulf Hedlundh presenterar positiva siffror i investmentbolagets halvårsrapport. Han uppger även att bolaget tror på en bättre avkastning i år än vad man presenterat i tidigare prognos.

Sidor