Kreditmarknaden

Kungsleden utökar obligationsprogrammet

Utökar ramen för sitt MTN-program med 4 extra miljarder.

Publicerad 2020-05-25

Det svenska fastighetsbolaget Kundsleden meddelar att bolaget utökar ramen för sitt befintliga MTN-program för obligationsupplåning från 8 miljarder kronor till 12 miljarder kronor. Detta framkommer av ett pressmeddelande.

“Syftet med att utöka ramen på programmet är att även framgent kunna dra nytta av det goda placerarintresset från kreditinvesterare, inte minst när det gäller gröna obligationer, och att därmed fortsätta diversifiera vår upplåning”, säger Biljana Pehrsson vd Kungsleden, i en kommentar

Grundprospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129. Det nya grundprospektet daterat 25 maj 2020 ersätter tidigare grundprospekt.

Platsannonser

Logga in