Annons

Annons

Kungsleden stärker förvaltningsresultatet

Fastighetsbolaget Kungsleden ökade förvaltningsresultatet med 15 procent under första halvåret 2019.

I dag presenterar fastighetsbolaget Kungsleden delårsrapporten för andra kvartalet och halvåret 2019.

Där framgår det att förvaltningsresultatet ökade med 15 procent till 579 miljoner kronor under det första halvåret. Ökningen förklaras av högre driftnetton i jämförbart bestånd samt ett förbättrat finansnetto.

Driftnettot låg på 807 miljoner kronor jämfört med 750 miljoner kronor samma period i fjol. Finansnettot låg på -174 miljoner kronor jämfört med -191 miljoner kronor året innan.

Annons

Annons

Uthyrningsaktiviteten har varit hög under kvartalet med nytecknade hyresavtal motsvarande en hyresvolym om 93 miljoner kronor och en nettouthyrning om 10 miljoner kronor.

Enligt Kungsledens vd Biljana Pehrsson har fastighetsbolaget en fortsatt ”stark pipeline av nyuthyrningar”.

”Vi omförhandlade 59 avtal till ett värde om 144 Mkr och uppnådde en genomsnittlig hyresökning om 7 procent”.

Hyresintäkterna uppgick till 1 189 miljoner kronor under första halvåret jämfört med 1 182 miljoner kronor samma period året innan.

Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 844 miljoner kronor och förklaras främst av ökade driftnetton samt av något sänkta avkastningskrav.

Fastighetsvärdet var vid periodens utgång 36 131 miljoner kronor jämfört med 34 697 miljoner kronor vid årets ingång.

Periodens resultat efter skatt uppgick till 954 miljoner kronor, jämfört med 1 165 miljoner kronor samma period i fjol. detta motsvarade 4,37 kronor per aktie jämfört med 5,33 kronor per aktie.

Kungsledens vd Biljana Pehrsson pekar på att det pågår ett högtryck inom fastighetsutveckling.

”Totalt har vi under delårsperioden investerat 675 Mer i större pågående projekt samt hyresgästanpassningar och underhåll. Vi har nu sec större projekt i genomförandeskedce med ett sammanlagt hyresvärde om 205 Mkr och en investeringsbudget om totalt 1 513 Mkr som ska färdigställas åren 2020-2024”, skriver hon i vd-ordet och fortsätter:

”Projektpotentialen finns i huvudsak i det befintliga beståndet och i våra kluster. Möjliga framtida investeringar uppskattas till närmaste 8 miljarder kronor”.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons