Jonny Westling
Krönika

Värdet av ett saknat örhänge

När det som inte kunde eller fick hända faktiskt inträffar finns det risk att du blir en aning förvånad och kanske besviken när försäkringsbolaget fastställt din förlust i pengar.

Jonny Westling
Jonny Westling
Uppdaterad 2016-07-01
Publicerad 2016-07-01

Häromdagen satt jag i ett möte med en kund som drabbats lite väl hårt. Min kund är en parant kvinna i övre 60-års åldern, hon presenterar sig som läkare. Kvinnan berättar att hon föll hemma i vardagsrummet i samband med ett blodtrycksfall och slog upp ett jack i huvudet, som blodade ner den persiska handknutna mattan hon gillade så mycket. När kvinnans döttrar, som var med vid tillfället, kört bort den blodiga hoprullade mattan uppdagades det att kvinnans ena örhänge saknades, genast kontaktades försäkringsbolaget.

I samtalet med försäkringsbolaget fick hon veta att polisanmälan och skadeanmälan skulle bifogas anmälan. Av alla personer kvinnan känner kanske jag uppfattades som den bäst ämnade att hjälpa till med pappersexercisen. Under vårt möte fylldes alla formulär i och jag värderade solitärörhänget till ett nyvärde över 50.000 kronor, vilket gav örhängesparet ett värde på över 100.000 kronor. Inköpet av solitärörhängena i design Tiffany, som tillverkats i 18 karats vitguld med briljantslipade diamanter, skedde för runt 12 år sedan. Att tillverka ett nytt örhänge med samma utseende och material var önskemålet och anspråket vi uttalade i anmälan. 

Vi mailade in alla scannade papper. Nu var väl allt klart då..? 

Svaret lät inte vänta på sig. När jag läste mailet från handläggaren på försäkringsbolaget blev jag inte förvånad, men lite berörd, eftersom jag förstod att min kund skulle bli besviken. I villkoret står nämligen att ersättning av nyvärde kan göras under vissa förutsättningar upp till 10 år tillbaka i tiden för nyköpet och efter att dessa 10 år har förlöpt är det marknadsvärdet som gäller. Marknadsvärdet räknade jag i detta fall fram till drygt 30.000 kr, vilket gör att pengarna inte till närmelsevis räcker för att tillverka ett nytt motsvarande örhänge som det förlorade. Tilläggas bör att min kund inte har använt sin försäkring på över 25 år, vilket gör henne till en optimal försäkringskund.        

Termen ”lösöre”, som ofta representerar en stor del i hemförsäkringen, är föremål i hemmet eller som vi bär på oss. Det kan vara smycken, klockor, konst, datorer, möbler, skridskor, fotografier, alla sorts prylar. Lösa föremål kallas i försäkringsvillkoret för lösöre och lösöret är ofta både objekts- och beloppsstyrt för de olika typerna av skadehändelser som anges i villkoret. Det kan röra sig om inbrott, rån, förlust, vattenskada eller brand, och skyddet skiljer sig ofta åt i försäkringsbrevet. 

Chambers of Commerce eller Handelskammaren agerar styrorgan och utser de personer som anses ha tillräcklig expertis, utbildning och erfarenhet för sina respektive expertområden när det gäller värdering. Tur är väl det för detta ger nämligen dig som kund och beställare av värderingstjänster lite trygghet och inte minst en instans att vända dig till när allt inte är ”klart som korvspad”. 

Värderingen av föremålen i en skada bestäms oftast genom att försäkringsbolaget anlitar en oberoende värderingsman inom lämpligt expertområde. Värderingsintyget ska ligga till grund för ersättningen i försäkringsskadan och två olika värdetermer används i dessa sammanhang:

Marknadsvärde: värdet på den öppna andrahandsmarknaden i Sverige, för likvärdig egendom av samma slag och i samma skick som den besiktigade-/värderade egendomen vid en viss tidpunkt. Inklusive eventuell handelsmarginal och moms. 

Nyvärde: kostnaden för att vid ett visst tillfälle, på den öppna marknaden i Sverige, anskaffa ny likvärdig egendom utan avdrag för värdeminskning. Inklusive eventuell handelsmarginal och moms.  

Inget känslomässigt värde eller affektionsvärde ersätts eller hanteras via försäkringen. Villkoret i försäkringsbrevet stipulerar alltså om värderingen och ersättningen ska ske i marknadsvärde eller nyvärde. Premien du betalar för försäkringen är vanligtvis en indikator för hur väl skyddad du är men ingen garanti. 

Om du tappar armbandet eller blir bestulen på klockan kan det alltså hända att du får under hälften av vad nya motsvarande föremål kostar nytt, beroende på att du blir ersatt med marknadsvärde till skillnad från nyvärde. 

Noggranna beskrivningar och grundade anspråk i polisanmälan och skadeanmälan är viktigt för handläggningen och ett tips är att använda en försäkringsmäklare som lättare kan hitta en passande försäkring åt dig. Viktigt att du själv verkligen läser och förstår omfattningen och villkoren i försäkringsbrevet och ta gärna bilder på dina ägodelar. 

Det är alltid upp till dig som försäkringstagare att bevisa både innehav och händelseförlopp när olyckan varit framme.

Jonny Westling är värderingsman med ett stort antal expertförordnanden för Sveriges Handelskamrar. Han är utbildad gemmolog och har utvecklat en rad intressanta varumärken under alla år som entreprenör. I dag driver han sitt bolag Westling Värdering ABpå heltid efter försäljningen av Persson & Westling Pantbank.

Platsannonser