Finans Krönika

Nätmäklarnas affärsmodell pressas av ny teknik

Taggar i artikeln

Avanza Fintech Nordnet SAVR
Publicerad

Trycket ökar på Avanza och Nordnet att sänka sina avgifter och sitt courtage. Realtids krönikör Claes Folkmar jämför nätmäklarnas nuvarande läge med Odysseus irrfärder.

”Stuck between a rock and a hard place,” lyder ett klassiskt amerikanskt talesätt – fast egentligen kommer det från greken Homeros storslagna verk odyssén som skrevs på 800-talet före kristus, vilket gör det en aning mer ödesmättat – som passar ganska väl in på den ”nya” situation de två stora nätbaserade finanshusen Avanza och Nordnet hamnat i. 

Flera aktörer, även storbankerna, har pressat ner sina courtagenivåer för privatkundsmarknaden till långt under de populära nätmäklarna Avanza och Nordnet. Både Avanza och Nordnet framstår som direkt dyra vid en prisjämförelse. Det gäller nästan oavsett hur kunden ser ut och agerar i marknaden, vilket bland annat bottnar i de olika courtageklasserna bolagen erbjuder kunderna att välja.  

Courtaget utgör den klart största intäktskällan hos nätmäklarna. Som god två i resultaträkningarna kommer fondprovisioner. Hos Avanza svarade fondprovisionsintäkterna för drygt 27 procent av totalen i tredje kvartalet.

Annons

Det är därför illa och en rejäl utmaning för de etablerade nätmäklarna att det riskkapitaluppbackade fintechbolaget Savr (en bokstavslek med det engelska ordet ’saver’) nyligen lanserade en nyutvecklad fondtorgsplattform som radikalt sänker fondavgifterna för alla som sparar och investerar i fonder jämfört med Nordnet och Avanza. 

En mycket stor del av det privata fondsparandet i Sverige går via nätmäklarnas fondtorgsplattformar, snarare än direktköp hos fondbolagen. Utvecklingen har förstärkts de senaste åren. För denna distributionstjänst tar plattformarna betalt. 

Vad det handlar om är att Savr, som backas upp finansiellt av bland annat medlemmar från familjen af Jochnick, inte behåller förmedlingsprovisonerna i böckerna utan skickar provisionerna vidare till kunderna. Det gör att den avgift spararen betalar för fonden blir betydligt lägre än hos nätmäklarna. Beroende på vilken fond det gäller är “rabatten” mellan 30 och 60 procent jämfört med etablerade fondplattformar. 

Annons

Storleken på fondavgiften, genom ränta-på-ränta effekten, är en mycket viktigt del av investeringskalkylen när individen ska välja fonder för ett långsiktigt sparande. Höga avgifter äter upp betydande delar av avkastningen på grund av ovan nämnda effekt. 

Lägre avgifter för identiska produkter är därför ett mycket starkt incitament att bli kund med andra ord, och ett betydande hot mot affärsmodellerna hos nätmäklarna. 

På ett sätt är det helt väntat att den här typen av nya aktörer etablerar sig. Det finns en fullgod avkastning på en på en relativt enkel förmedlingstjänst. Den snabba tekniska utvecklingen sänker inträdesbarriärerna. I ett första skede kommer Savr ta ut en ”plattformsavgift” på låga 9 punkter för att täcka sina kostnader. På sikt skall avgiften sänkas och ersättas av kringtjänster som till exempel rådgivning. 

Annons

Avanza och Nordnet har, som det verkar, lyckats hantera priskonkurrensen från nya och nygamla aktörer på aktiesidan förhållandevis väl. Ingen av dem har, hittills i varje fall, valt att sänka courtageavgifterna. Detta beror sannolikt på att det krävs mer av utmanarna än låga priser för att nätmäklarnas kunder skall byta aktiemäklare. Bolagen har en trogen supporterskara som uppskattar den visuella miljön och användarvänligheten, som är mycket bra. Därför är det inte särskilt sannolikt, åtminstone i första skedet, att Avanza och Nordnet sänker sina avgifter momentant.

Däremot kommer den växande konkurrensen och plattformsutvecklingen successivt att öka trycket på bolagen att sänka sina kostnader för att klara det växande pristrycket på lönsamhetskärnan. 

Det gäller för företagsledningarna hos nätmäklarna, likt Odysséus passage mellan malströmmen Karybdis och klippmonstret Skylla, att navigera rätt i den nya ogästvänliga miljön. 

Annons