Bank

Kritik mot FI:s bristande åtgärder mot storbankerna

Finansinspektionens, FI:s, högsta ledning var starkt kritisk mot SEB och Swedbank gällande penningtvätt redan 2017. Men det inte ledde till någon åtgärd vilket får Aktiespararnas vd Joacim Olsson att tala om "en dysfunktionell myndighet med stora problem".

Publicerad 2020-01-14

Svenska Dagbladet, SvD, har tagit del av en promemoria från Finansinspektionen som visar att dåvarande vice generealdirektören för Finansinspektionen, Martin Noréus, var starkt kritisk mot SEB:s och Swedbanks arbete kring penningtvätt. Bland annat handlar det om otillräcklig dokumentation och analys gällande kundkännedom, otillräcklig effektivitet i bankernas granskningssytem och brister i det praktiska arbetet med penningtvätttillsyn.

FI övervägde 2017 också sanktioner med sparbankerna i Skåne, Sörmland, Varberg och Alingsås.

Det hela ledde dock inte till någon åtgärd, vare sig mot storbankerna eller sparbankerna.

Aktiespararnas vd Joacim Olsson är kritisk mot FI:s agerande.

– FI skapar argument för att kunna nå slutsatsen att man inte ska behöva göra annat än skicka en slutskrivelse, säger Joacim Olsson till Svd.

Platsannonser