Enligt det stora avslöjandet som gjordes av tyska Correctiv är skattesvindeln på i storleksordningen 70 miljarder kronor.
Skatter

KPMG och DLA Piper pekas ut i aggressiv skatteplanering

SVT Nyheter har tagit del av dokument som visar att stora svenska revisions- och advokatbyråer kan ha dragits in i cum-ex-upplägg. Totalt ska 70 miljarder kronor ha svindlats bort från europeiska skattebetalare.

Uppdaterad 2018-11-05
Publicerad 2018-11-05

Av dokumenten som SVT tagit del av framgår inte om de nämnda svenska revisions- och advokatbyråerna tagit fram några så kallade ex-cum-upplägg, som är ett skattebrott där man får tillbaka skatt som man aldrig betalat in, alltså ett rent bedrägeri.

Skatteflyktsexperten Torsten Fensby som SVT Nyheter har talat med tycker ändå att det är allvarligt.

– Om svenska revisionsbyråer eller advokatbyråer blivit kontaktade av en kollega som har föreslagit att de ska upprätta ett upplägg som är det perfekta brottet, något rent brottsligt. Då är det en fråga för de rättsvårdande myndigheterna, säger Torsten Fensby till SVT Nyheter. 

Det är en av KPMG:s chefsrevisorer i Schweiz som i det läckta dokumentet kallar cum-ex-upplägget för det “perfekta brottet”, för det är “omöjligt att upptäcka och omöjligt att bevisa”. 

Upplägget går ut på att man får tillbaka skatt på aktieutdelningar som aldrig betalats ut. Man får alltså tillbaka skatt utan att först betala in skatt. Upplägget har enligt SVT Nyheter utarbetats av “en liten grupp män från välrenommerade advokat- och revisionsbyråer”. En av hjärnorna bakom ska ha varit skatterevisor Hanno Berger, som kallats Tysklands kanske främsta skatterevisor. Han tog fram en “generalplan” med hjälp av amerikanska kollegor vid advokatbyrån Dewey & leBoeuf.

Enlig den så kallade generalplanen fick även ett antal stora revisions- och advokatbyråer i Sverige frågan om det var möjligt att genomföra uppläggen här. Många sa nej, skriver SVT Nyheter.

Men KPMG och DLA Nordic, numera DLA Piper, ska ha svarat att de hade stor erfarenhet av aktieaffärer kring utdelningsdatumet och att de mot betalning gärna skulle utreda saken. 

När SVT ställer frågan till skatterådgivare vid de berörda byråerna säger de att de inte har något minne av saken. 

Läs mer: DLA Pipers MP Peter Näslund svarar på SVT:s utpekande

KPMG:s kommunikationsdirektör Björn Bergman bekräftar till SVT att företagets skattekonsulter i Sverige fått en fråga om att utreda den svenska skatterättens tillämpning på tysk utdelningsstruktur, men att den interna uppföljningen visar att KPMG Sverige aldrig utförde något uppdrag. 

Cum-ex-avslöjandet gjordes av det tyska research-centret Correctiv. Uppskattningsvis ska motsvarande 70 miljarder kronor med det avancerade upplägget ha stulits från europeiska skattebetalare. 

Realtid Söker KPMG och DLA Piper för uppföljande kommnetarer. 

Platsannonser

Nyheter