Bank

"Kontantansvaret ligger på staten"

Bankföreningen är kritisk till regeringens förslag om skyldighet för banker att tillhandahålla kontanttjänster.

Publicerad 2019-10-02

Branschorganisationen vill i stället att regeringen i samverkan med branschen inför en självreglering.

Det framgår av en framställning till riksdagens finansutskott som Bankföreningen har skickat som svar på regeringens förslag tidigare i veckan.  Det rapporterar Nyhetsbyrån Direkt.

Bankföreningen anser att regeringens förslag inte ska införas med motiveringen att förslaget kan strida mot EU-rätten, att huvudansvaret för att allmänhet och företag har fullgod tillgång till kontanter vilar på staten, och att bankerna är beredda att ta sin del av ansvaret för att upprätthålla en god kontantförsörjning via självreglering.

Bankföreningens förslag ska enligt branschorganisationen innebära likvärdiga kostnader för bankerna, men en bättre täckningsgrad, särskilt i glesbygd, jämfört med regeringens lagförslag.

Regeringen föreslog häromdagen att banker med verksamhet i Sverige och med en inlåning på över 70 miljarder kronor ska tillhandahålla platser för kontantuttag till konsumenter och insättningar av dagskassor till företag.

 

Platsannonser