Fastigheter

Klövern slukar hela Tobin

Klövern har förvärvat 90 procent av aktierna i Tobin Properties och påkallar tvångsinlösen av resterande aktier i fastighetsbolaget. Extrastämma i Tobin Properties äger snart rum för val av styrelse.

Uppdaterad 2019-06-05
Publicerad 2019-06-05

Tobin Properties meddelar vid lunchtid på onsdagen att Klövern har, genom sitt indirekt helägda dotterbolag Dagon Sverige AB förvärvat över 90 procent av aktierna i Tobin Properties och att Klövern nu beslutat att påkalla tvångsinlösen avseende resterande aktier.

"Styrelsen för Tobin Properties anser, efter önskemål från Klövern, att det inte längre är motiverat för bolaget att verka i en noterad miljö och har därför beslutat att ansöka om avnotering av Tobins stamaktie och preferensaktie från Nasdaq First North".

Tobin Properties genomförde nyligen en företrädesemission och för en vecka sedan meddelade bolaget att denna bllivit fulltecknad. Teckningskursen uppgick till 5 kronor per aktie. Företrädesemissionen var fullt garanterad av Dagon Sverige.

Företrädesemissionen tecknades med stöd av teckningsrätter till 95,2 procent och utan stöd av teckningsrätter till 9,9 procent. Företrädesemissionen blev således tecknad till 105,1 procent.

Genom företrädesemissionen emitteras totalt 81 847 660 stamaktier och bolaget tillfördes därmed cirka 409 miljoner kronor före emissionskostnader om cirka 3 miljoner kronor. 

Sista dag för handel i Tobins aktier på Nasdaq First North meddelas snart.

Tobin Properties kallar även till extra bolagsstämma för att bland annat välja en ny styrelse i bolaget. 

Platsannonser

Premium för 199 kr i sommar
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in