Konjunktur

KI:indikator nere på sjuårslägsta

Konjunkturinstitutets barometerindikator, som sammanfattar läget i den svenska ekonomin, föll med drygt sex enheter till 92,4 i mars från 98,7 i februari.

Camilla Jonsson
Publicerad 2020-03-26

92,4 är den lägsta nivån sedan i maj 2013. Dystrare signaler från tjänstesektorn och hushållen präglar indikatorn.

KI noterar att en klar majoritet av företagen besvarade enkäten i början av insamlingsperioden utan vetskap om de senaste veckornas effekter av sjukdomen covid-19. 

– Hade istället en majoritet av företagen besvarat enkäten i slutet av insamlingsperioden hade resultaten sannolikt varit mer negativa. För hushållen är bilden delvis annorlunda då hushållens enkätsvar är jämnt fördelade över hela insamlingsperioden, skriver KI i ett pressmeddelande.

Kraftigast föll konfidensindikatorn för tjänstesektorn – 6,1 enheter till 85,3. Även hushållens syn på ekonomin förmörkades betydligt och befinner sig på sin lägsta punkt (89,6) sedan december 2012.

Detaljhandelns konfidensindikator föll med drygt tre enheter till 104,9 men är ändå den sektor som uppvisar det starkaste läget, skriver KI.

Platsannonser