Annons

Annons

Konjunkturinstitutet

Nivån är den lägsta som uppmätts sedan september 2013. Den pekar på ett svagare stämningsläge än normalt i ekonomin.

Konjunkturinstitutets barometerindikator föll 2,7 enheter i maj jämfört med april, från 102,2 till 99,8. Enligt konjunkturinstitutet är förklaringen svagare signaler från tillverkningsindustrin och hushållen.

Inflationen fortsätter krypa ner allt längre under Riksbankens inflationsmål. I sin desperation kanske Riksbanken får omfamna Turkiets president Erdogans okonventionella tes om att höga räntor leder till hög inflation. Det skriver Realtids Per Lindvall.

Barometerindikatorn föll för fjärde månaden i rad i januari.  - BNP-tillväxten kommer att dämpas påtagligt, enligt Torbjörn Isaksson, chefsanalytiker på Nordea.

Högkonjunkturen består de närmaste två åren, men mattas av jämfört med tidigare. Det enligt Konjunkturinstitutets (KI) senaste prognos, konjunkturbarometern. BNP-tillväxten 2019 sjunker till 1,3 procent från tidigare prognosen 1,9 procent. 

Högkonjunkturen i den svenska ekonomin når sin topp i år och nästa år bromsar BNP-tillväxten in. Draghjälp från omvärlden bidrar dock till att tillväxttappet begränsas. Den slutsatsen drar Konjunkturinstitutet i sin senaste prognos.

Maria Billstam är chef för Konjunkturbarometern. Den är Konjunkturinstitutets stora känselspröt och det viktigaste verktyget för att bedöma läget i hela den svenska ekonomin. I veckan presenteras en ny barometer. “Vi beskriver bara vad statistiken säger”, konstaterar Billstam.

Konjunkturinstitutet skriver upp tillväxtprognosen för nästa år med 0,3 procentenheter och landar därmed på 2,4 procent, framgår det av senaste prognosen. Däremot håller man fast vid bedömningen att årets tillväxt blir 2,5 procent.

Konjunkturinstitutet skriver upp tillväxtprognosen för nästa år med 0,3 procentenheter och landar därmed på 2,4 procent, framgår det av senaste prognosen. Däremot håller man fast vid bedömningen att årets tillväxt blir 2,5 procent.

Trots att inflationen nådde upp till 2 procent i februari är kärninflationen fortsatt låg, menar Konjunkturinstitutet.

Sidor