FinansNyhet

Synchs plan för talangattraktion i det nya normala

Johanna Sahlgren SynchJohanna Sahlgren Synch
Johanna Sahlgren, Chief Administrative Officer, Synch
Publicerad

Advokatbyrån Synch lanserar konceptet SynchWow, Synch Ways of Working, i september för att attrahera och behålla talanger i det nya normalläget.

Anne Smitt

– Synch Ways of Working är ett koncept som består av SynchFlex, SynchOffice, SynchMind och SynchHealth och som vi kommer införa från och med september. Det är en kombination av tidigare arbetssätt och hur vi har arbetat under det senaste året under pandemin. Distansarbetet under pandemin har för många inneburit en mer flexibel tillvaro och genom att tillfråga våra medarbetare har vi förstått att det finns ett önskemål att fortsätta arbeta så. Därför kommer Synch att erbjuda samtliga våra medarbetare möjligheten att arbeta precis varifrån de passar dem, under konceptet SynchFlex, säger Johanna Sahlgren, Chief Administrative Officer på Synch.

”Vi tror att kontoret kommer vara ”hubben” och hjärtat av vår verksamhet där vi alla träffas för att skapa tillhörighet och teamkänsla”

Hon berättar att Synch har förlängt sitt hyreskontrakt med ytterligare fem år, då man på byrån är övertygad om att kontoret kommer ha en fortsatt viktig roll även om den kanske är något annorlunda än tidigare.

Annons

– Vi tycker naturligtvis att det är viktigt att även ses på kontoret för att öka känslan av tillhörighet och sammanhang. Vi tror att kontoret kommer vara ”hubben” och hjärtat av vår verksamhet där vi alla träffas för att skapa tillhörighet och teamkänsla, både i arbete och av social karaktär. Där kan vi också förvänta oss full service i vårt dagliga arbete, där vi träffas för att utvecklas och umgås. Det är SynchOffice, säger Johanna Sahlgren och fortsätter:

– SynchMind och SynchHealth innebär att vi kommer lägga ännu mer fokus på den mentala samt fysiska hälsan på vår arbetsplats. SynchMind handlar mycket om inställning, mental balans och hur vi bemöter varandra och våra klienter både i och utanför kontoret. Respekten mot varandra i det dagliga arbetet. SynchHealth är ett koncept vi löpande arbetat med men som vi nu fördjupar med ytterligare aktiviteter för att hålla igång den fysiska hälsan i form av träning och föreläsningar inom hälsa.  

Annons

”Vi anser att vaccination är upp till var och en och inget som vi som arbetsgivare vill eller bör påtvinga medarbetarna”

Synch kommer inte att kräva att medarbetarna är fullvaccinerade för att få komma tillbaka till kontoret.

– Vi anser att det är upp till var och en och inget som vi som arbetsgivare vill eller bör påtvinga medarbetarna. Vi har ett stort förtroende för våra medarbetare och under hela pandemin har vi varit tydliga med att det är upp till varje medarbetare att själva, utifrån övergripande riktlinjer, att ta ansvar för hur man undviker smittspridning till exempel genom att inte komma till kontoret om man känner av sjukdomssymptom, vilket har fungerat väldigt bra hos oss. Våra interna riktlinjer för att undvika smittspridning har följts och det här har fungerat bra för oss så vi ser ingen anledning att förändra eller skärpa dessa riktlinjer, säger Johanna Sahlgren. 

Annons

”Vi har aldrig lagt någon särskild vikt vid fysisk närvaro, då vi har haft ett digitalt arbetssätt från första dagen Synch skapades”

Johanna Sahlgren tror att de flesta talanger kommer förvänta sig att det finns en flexibilitet hos arbetsgivare efter pandemin vad gäller distansarbete.

– Vi har aldrig lagt någon särskild vikt vid fysisk närvaro, då vi har haft ett digitalt arbetssätt från första dagen Synch skapades. SynchWow är en kodifiering och vidareutveckling av vårt synsätt, ett koncept som vi tror kommer både attrahera och behålla talanger, säger hon.

Vissa arbetsgivare har på något sätt kompenserat anställda för hemarbetet med extra lediga dagar, en del kommer erbjuda ersättningar eller bättre lönevillkor till dem som kommer in till kontoret alternativt sämre lönevillkor för dem som väljer att jobba hemifrån. Det amerikanska bolaget Vanguard erbjuder 1 000 dollar till anställda som vaccineras och kan visa upp ett vaccinationsintyg. Men Synch kommer inte att erbjuda några liknande ersättningar till medarbetarna.

”Vi har istället för att ersätta medarbetare med ekonomisk kompensation valt att lyfta kontorets värde”

– Då vi har infört vårt koncept SynchFlex där friheten att välja arbetsplats finns hos medarbetarna finns det ingen anledning att erbjuda ersättning till de medarbetare som kommer in till kontoret. Du väljer själv varifrån du vill jobba, säger Johanna Sahlgren och fortsätter: 

– Vi har istället för att ersätta medarbetare med ekonomisk kompensation valt att lyfta kontorets värde genom att erbjuda bra ergonomiska arbetsplatser, bättre tekniska lösningar (AV-utrustning) vid digitala möten, gemensamma sociala aktiviteter, service på hög nivå samt allt annat som gör att medarbetare känner ett mervärde att faktiskt välja kontoret som arbetsplats framför annan plats. 

Hur påverkas fasta kostnader av hybridkontoret? 

– Jag skulle säga att de fasta kostnaderna inte påverkas alls utan är på samma nivå som tidigare. 

Hur skapar man en företagskultur med hybridkontor? 

– Företagskulturen finns ju där sedan tidigare med våra värderingar och vårt sätt att arbeta. Utmaningen är att fortsätta jobba med detta även när medarbetare arbetar på distans i än större utsträckning. Men jag skulle säga att vi är duktiga på att efterleva våra värderingar även digitalt. Vi har återkommande gemensamma möten och olika aktiviteter på kontoret och digitalt, både på teamnivå samt för hela organisationen. Föreläsningar, vårt interna utbildningsprogram och gemensamma träningar är exempel på aktiviteter som vi har både på plats och digitalt. Viktigt att alla medarbetare fortfarande känner sig delaktiga och en del av kulturen även om man inte befinner sig på kontoret. Alla är med och ingen är utanför, säger Johanna Sahlgren.

Annons